Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/108

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


 AARDAL HERHED. 103

løse stene stadig og især i regnveir truer med at rulle ned, saa man føler sig mindre tryg. FoSsen er af Jens Præstegaard maalt med en snor og har en høide af over 260 1neter. Den er især i tørre somre kun lidet vandrig, men falder som et let, fint slør 11dover fje1dvæggen. Øverst oppe ved fossens ndspring ser man en tømmerrende, hvorfra det tømmer, som fældes oppe i Vettis- marken, føres udover og ned i foSsen, hvorved dog mange Stokke knuses. Ved at gaa opigjennem de bratte Vettisgalder kan man faa udsigt over fossen ovenfra. Vetti danner et udgangspunkt for udflugter i Jotunheimen. Fra Vet*ti over Smoget til Tyin gaar veien først til Fleskedal- sæteren, saa ind i Fleskedalen paa elvens sydside indtil en bro, over elven. Fra denne viser varder op til veien mod Smoget, som er en trang dal; videre langs Fleskedalsvatn op paa et band; derpaa paa skraa mod Urada1svatn. Efter de malede varder bærer veien jevnt udover gjennem Ur-adalen til broen over den fra Uradalsvatn rindende Uradøla Dalen heder nu Valdres- Koldedalen. Der er varder langs veien forbi Ko1deda1Svatn med Breikvamsæken, hvilken senere fører brat ned mod Tyin. Fra Vetti til Skogadalsbøen opad VettWisgalderne til Vettismark- sæteren (667 meter) over Fleskedøla, Saa paa opvardet vei over Friken, saa ret mod Vormeli og ned til elven over Uradøla og til Skogada1sbøen. Fra Aardal til Fornm. Fra Aabøle eller Holsæter gaar sti over Aare-sæteren til Stokkes(eteren og videre til Muradn under Muranosi gjennem Lovardalskaret, langs den østlige bred af Lovar- (lalsvatn. Videre gjennem Z—3er(lal til Berdalsæteren, hvor der er en 1iden, god hytte for turister. Fra denne dal ned til gaarden Fuglestig, hvorfra fører en brat sti ned til Fornm. Denne vei fører op i Horungernes umiddelbare nærhed fra Aardal. Veien langs Langedalse1ven er i modsætning til de fleste andre opstigninger i disse egne bekvemt ridbar. Fra Stokkesæter kan gaaes gjennem Stokkeset(lalen over i Feige- dalen og ned til Feigum ved Lysterfjorden. Fra Seim kan man gaa opigjennem Seimsdalen og over i Kroke(lalen, der danner grændsen mellem LySter og Hafs1o. Aardal herred er delt i 8 skolekredse med 234 under- visni11gsberettigede børn, 4 1ærere. (l895.) Den ved Skatteligningen i 1894 antagne f o r m u e udgjorde kr. 613 780.00; den ud1ignede her re d S S ka t kr. 5 808.00.