Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/104

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


AARDAL HEHRED. 99 Efter SognepræStenS skematiSke opgave udgjorde gaardens besætning i 1891 l hest, 11 storfæ, 83 faar og 2 Svin. Gjennemsnit1ig av1ing i 1888—-189O: 165 hl. poteter og 4O hL byg. Av1ingen er udsat for at tage skade ved tørke, som dog i nogen grad kan modvirkes ved, at der er anledning til at be- nytte vanding. Til gaarden hører ørretfiske i Aarda1Se1ven. Husdyrhold i 1891Var: 1 hest, 11 st0rfæ, 18 faar, 3O gjeter, 3 Svin, 14 høns. Udsæden i 1890 Var 4.17 hl. byg og 24 hl. poteter. 1 ar til kjøkkenhavevækster. I Aardal er det kun l gaard, hvis matriku1sky1d er over 2O sky1dmark. Natviken af Skyld 22.66 mark, har 12 husmandspladse. Sam- let husdyrhold i 1891 Var: 3 heste, 59 storfæ, 153 faar, 203 gjeter, 15 svùn 20 høns. Sandet HdSBd.î 1890 var:ÌN175 hL byg og 87 hl. poteter. Bøyesen beretter i 1819: «I Natvigen er anlagt et sa1tkogeri, som hidindtil har kun slet lykteS. Det Salt, som vandtes, kunde ikkun bruges til kreaturene, saasom det var for svagt til dermed at nedSalte kjød eller fiSk.» Matrikulskyld mellem 10 og 20 skyldmark har 5 gaarde: Hovland med Dalen og Aasen har i matrikulskyld 19.89 mark og har 14 husmandsp1adSe. Samlet huSdyrholdi 1891 Var: 8 heste, 61 storfæ, 165 faar, 190 gjeter, 17 sVin, 33 høns. Sam1et ud- sæd i 1890 Var: 18.03 hl. byg og 136 hl. poteter. 0.5 ar til kjøkkenhaveVækster. Lægreid skylder 10.15 mark og har lO husmandsp1adse. Samlet husdyrhold i l891 Var: 3 heste, 31 Storfæ, 56 faar, 13 gjeter, 8 sVin, 36 høns. Samlet udsæd i 189O Var: 9.7Oh1.byg og 63 hL pennen Lægreid, nedre, med Lamgvold og Tol“fsgaard skylder 10.35 mark og har 1O husmandspladse. Samlet husdyrhold i 1891 Var: 3 heste, 35 storfæ, 58 faar, 9 gjeter, 10 SVin, 33 høns. Samlet udsæd i 1890 Var: 0.26 hl. rug, 6.50 hl. byg og 7O hl. poteter. Ve skylder l1.40 mark og har 9 husmandspladse. Samlet husdyrho1di 1891 Var: 2.heste, 46 storfæ, 51 faar, 372 gjeter, 11 svhn 23 høna Sanflet udsæd i 1890 var:ZHiö hL byg og 103 h1.;poteter. ()Lfredal, indre, skylder 11.75 mark og har 3 husmandsp1adse. Sam1et husdyrhold i 1891 Var: l hest, 13 Storfæ, 34 faar, 8 gjeter, 4 svin, 17 høns. Sam1et udsæd i 1890 Var: 4.2 hl. byg og 28.8O hl.jpoteter. 9 gaarde har matrikulskyld mellem 5 og 1O Sky1dmark. Svaleim (8.0ð) med 3 huSmandSp1adse. Hestetun (6.28) med