Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/105

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


10O NORDRE BEBGENHCS AMT. 4 hsmpl. Øfstfun (9.29) med 4 hSmpl. Holsæter (6.64) med 2 l1SI11pl. Hær-(?id (6.99) med 4 l1smpl. H(ereid (6.1O) med 2 hsmp1. r-1„spreim alm. Skr. Asperheim (9.7:3) med 7 hsmpl. OjC1“edal, ytre (8.21) med 2 hSmpl. 16 gaarde har matrikulSkyld mellem 3 og 5 skyldmark. 20 brug har matrikulSkyld mellem l og 3 skyldmark. 7 brug har matrikulsky1d under 1 skyldmark. Ved-i har skyld 2 mark 45 øre. F. Bøyesm i Hermoder 1822: « Ingen embedsmand havde, formedelst veiens nogensinde været der. Ja, hvad Som ikke engang de ældste bønder fra Far- gaarden Vetti. Man levede altsaa og Om Vetti skriver H. præst eller nogen anden farlighed og besværlighed, maa synes besynder1igere: næsset havde været paa døde i nærheden af de1me gaard og Saa den aldrig.» Gamle navne paa gaarde er: Aarda1 xíírdal-r. Natviken Na(l(lvik. HoVland Hojlan(l. Lægreid L(egreið. Hel1egaard Elái. Ve Vé. Volddal Valla(lalr. Mæleim Meðaleimar NOndal, østre N(í)2(lalr. Hæreid H(BWY’8líð. Aarebru A.ɔ-ab-áðir 2 (flt.). Javnaakre —Y(()(?2(lk*V’. 0fredal, øvre ()j))))’l;t(Z(lZ“)“’ 0ldfu11d. Stenalder . O Broncea1der. . . . O Z—Eldre jernalder . . l Yngre —— . . . 6 . m menes A S u m 7 Fun(let fra ældre jernalder bestaar i en saakaldt vævSkyttel- formet sten (til at Slaa ild med), Som blev fundet paa H(Prei(Z; den findes nu i Nordiska Museet, StoCkholm. Fra yngre jernalder kan nævnes fu11d fra ll(t)’(Z(tZ—S’f(t72C(?)l, Ve og S()ím. Paa;l(l)’(Z(tZSl“(l)2g(*]l— skal have været levninger af nogle for- skandsni11ger, bestaaende i en j0I’(lVOl(l.