Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/102

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


AARDAL HERRED. 97 Skogen er væksterlig, og der er furuskog og birkeskog. De bedste Skoggaarde i herredet er: ()(fre(lal, ytre, O“fredal, indre, 2Vafvike)z, Hovland, MO67l— og Vetti. I Vettismarken er der furuskog, hvilken anvendes i bygden. Der sælges lidt ved. Der udføreS staV og bord fra Aardal, og der er 3 større sag- brug og mange smaa. BygningStømmer kjøbes ikke. Middelprisen i 1895 var pr. meterfavn Ved: birk 13 a 14 kroner, Or 6 à 8 kroner, furu 9 11 kroner. Ja gt. Bjørn skydes som Sjeldenhed i Aardal. Der er meget ræv, lidt ga11pe og jerv. Videre endel oter, hvoraf der skydeS ca. et halvt Snes om aaret. Noget rype fanges i snarer. Der sælges fra et par hun- drede op til tusen i de forskjellige aar. “ Der er noget aarfugl, men ikke tiur. “ Vildrenen er aftaget; noget tamren beiter inden herredets grændSer, idet de kommer ind fra ValdreS. I Aarda1Sfjorden fiskes lidt ørret. Det hænder, at der gaar ind brisling, og for et par aar siden tog man 6000 tønder bris- ling i Aarda1Sfjorden. Hjemmefisket af hvitting, brosme, hyse, torsk og noget kveite er ubetydeligt. Udbytte af briSling og sn1aaSildfisket i Aarda-l er efter den officielle Statistik i 1898 angivet til 9000 kroner. I herredet ligger de gamle gruber, der hørte til Aarda1sW kobberværk, hvilke gruber er omtalte i afsnittet om bergværks- drift (bind 1, pag. 548 fg.). Ved udgangen af 1895 var der 4 personer, Som drev land- han del efter bevilling eller handelsbrev; det vigtigste af handels- stederne Var Aar(Zalstange“)z. Ved udgangen af 1895 havde 1 mand indskrænket rettighed til udSkjænkning af øl. Posta-abnerier i herredet er: i4ar(lal, Øvre Aardal, Natvike)), O fredal. An1ø bsste(ler i Aarda1 l1erred er: NatvikPn, .4ardal, Ofredal. Bebygningen med gaarde ligger nær den nedre del af de større dalfører, og Saa er der nogle høiere liggende fjeldgaarde. 7 — Nordre Bergenhus amt II.