Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/815

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

8O0 NOHDHE BERGENHUS AM’I’. beholdt han selv midtlandet, d. v. S. Hordaland og Fjordene; dog gav han sine sønner Rm“ek og Gudrød, der forblev ved hirden, store forleninger i Sogn og Hordaland. Harald PIaarfagres søn med dronning Ragnhild, Erik-, senere kaldet Bl()(l(1ks(), blev efter dronning Ragnhilds død opfostret hos Thore herse Roa1dssøn i Fjordene. Til Erik Blodøkse, der var Harald Haarfagres kjæreste sen, overdrog han senere Hordaland og Firdafylke. Da Haakon Adelsteinsfostre i 935 vendte tilbage til Norge, landede han først i Fjordene, og efter at være tagen til konge over hele landet, opholdt han sig i den første tid i Fjordene, Sogn og Horda1and for at byde Erik Blodøkse spidsen, om han Skulde gjøre forsøg paa at gjenvinde riget. Eriks sønner kom i 955 søndenfra Danmark med en stor hær. De fik meget god bør og kom ind til Agder, styrede siden nord langs landet og seilede nat og dag; men veter eller varder, vedsta=bler for at varsle, blev ikke tændt langs landet østenfra, man var ikke blevet deres færd var; det var aarsagen til„ at ingen fik nys om Erikssønnernes færd, førend de kom nord i I“Ylj“asamd, UlveSund, sundet mellem Vaagsøen og fastlandet nær Moldøen nordligst i Nordfjord. Der laa de i 7 nætter: der gik da bud den øvre vei over Mandseidet eller Dragseidet paa Stad til Frædø i Romsdalen, hvor kong Haakon da var, og senere holdtes der en kamp paa Rastarkalv paa Frædø, hvor Eriks- sønnerne tabte. Egils saga om Sogn og ]‘’jordene. Thore herse var en af de mægtigste mænd i Firdafylke; han var søn af jarlen Roald Arin- bjørnssøn. Han var Skallagrims fosterbroder og beslegtet med Grim herse og Ingjald Tryggve paa Agder. Hos Thore op- fostredes, som nævnt, Erd-, kong Haralds og dronning Ragnhilds søn, og der opstod et fortro1igt venskab mellem Erik og Thores søn .4rinlZjørn. Thore havde en smuk søster, Thora med tilnavn I—Iladha(md. I et gjæstebud fattede Bjørn søn af den mægtige herse Bryx(jule bZjømssøn i Aurland i Sogn, kjærlighed til hende. Hendes broder, Thore herse, gav ham imidlertid afslag, da han forlangte hende til ægte. Bjørn kom samme høst (aar 901) med en skude og bevæbnede mænd til Thores gaard og tog Thora med sig, som det lader til neppe mod hendes eget ønske. Han bragte hende til Aurland. Hans fader Brynjulv misbilligede hans færd og sendte bud til Thore for at tilbyde ham forlig. Brynjulv gav Bjørn et kjøbmandsskib og varer til en han- delsreise til Dublin, og Bjørn maatte bekvemme sig til at mod- tage dette tilbud. Da skibet var gjort sei1klart, roede Bjørn ind til Aurland og tog Thora tilligemed alle hendes klæder og kost- barhe(ler med sig. Han fik hende i god behold bragt ned i