Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/816

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

H1STom1—:. 801 baaden; han lod det straks staa ud gjennem fjorden og Sogne- sjøen til havs. De fik storm og modvind og maatte søge havn ved Mosø paa østsiden af Shetland. i Paa Mosø stod allerede dengang den taarnformede bygning, af hvilke der endnu findes levninger, og Bjørn med Thora boede der, medens skibet udbedredes. Straks efter ankomsten holdt han bryllup med Thora. Han blev om vinteren i Mosøborgen. Da Bjørn var lyst utlæg i Norge, drog han til Island til Borgar- fjorden til Borg, hvor Skallagrim boede. Han fortalte, at han kom med sin hustru, Thore herses søster, men han fordulgte, at han havde ægtet hende uden broderens samtykke Da Skallagrim, som var Thores fostbroder, senere erfared(— det-te, blev han vred; men Skallagrims søn, Thorolv, og de andre lagde ind et godt ord for Bjørn, hvorefter han blev hos Skalla- grim vinteren over. Senere sendte Skallagrim folk til Norge for at forlige de to svogre, og Bjørns fader, Brynjulv, bød ligeledes forlig. Thore lod sig overtale og udvirkede, at Bjørns straf som fredløs blev tilbagekaldt, og efter 2 aars ophold hos Skallagrim reiste han til Norge med sin hustru, og der bekræftedes forliget mellem ham og Thore. En datte1—, A(1sger(l, som Thora fødte paa Borg, blev tilbage hos Skallagrims l1ustru, Bera, som nødig vilde give Slip paa hende. Skallagrim havde to sønner, Thorolv og Egil, den sidste be- kjendt under navnet Egil Skallag)“imssøn. Om ham, der blev født omkring 906, og hans bevægede liv handler Egils saga, og mange af de før omtalte begivenheder fra Sogn og Fjordene er hentede fra indledningen til Egils saga. I det følgende er Egils bedrifter i sagaen fortalte, forsaavidt disse er udførte i Fjordene og Sogn, med de korte tilføielser, som er nødvendige for at faa en sam- menhæng. Thorolv og Egil reiste (aar 922) til Sogn med Bjørns datter Aasgerd. Der var Brynju1v død, og hans søn Thor(I havde faaet Aurland og var kongens lendermand, medens Bjørn havde faaet en anden eiendom. Thorolv og Egil bragte Aasgerd til faderen Bjørn. Derefter drog de til Thore herse, hvor de blev. Mellem Egil og Thores søn .4ri)abjøm opstod der et fortroligt venskab, som varede, saa længe de levede. Thorolv beile(le med held hos Thore til Bjørns datter Aas- gerd, Thore var nemlig den fornemste af hendes frænder. Bryl- lupet skulde staa hos Bjørn, og til fastsat tid drog Thorolv, Thore og Arinbjørn med de fleste af sine folk til Sogn. Egil var syg og blev hjemme. Men da han begyndte at kjede sig, tog han afsted med Thores godsforvalter ()lc„—P for at indkræve Thores landskyld. 51 — Nordre Bergenhus amt