Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/764

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATIONSMIDI.I—ill. 749 Sunnelven; med Hardangerfjorden er postforbindelsen overland fra Gudvangen via Voss til Eide. Postforbindelsen med Østlandet er knyttet til de store hoved- ruter fra Valdres og Hallingdal over Lærdal og fra Gudbrands- dalen over Stryn. I amtet er 2 postkontorer: Lærdal og Florø. Lærdal postkontor er oprettet fra 1ste juli 189O, Florø post- kontor er oprettet fra 1ste juli 1892. Samtlige postaabnerier i amtet ligger under Bergens postkon- tor, der ved udgangen af 1899 havde 366 underliggende post- aabnerier, hvoraf 152 i Nordre Bergenhus amt. I 1886 var i amtet 9O postanstalter, deraf 11 i Indre Sogn, 29 i Ytre Sogn, 23 i Søndfjord og 27 i Nordfjord. I 1896 — 10 aar senere — var der i amtet 141 postanstal- ter, hvoraf 2O i Indre Sogn, 43 i Ytre Sogn, 39 i Søndfjord og 39 i Nordfjord. Fra postanstalterne Sendtes i 1886: Fra Indre Sogn 7O 20O breve, fra Ytre Sogn 108 200, fra Søndfjord 102 400, fra Nord- fjord 11O 700, tilsammen i 1886 fra amtets postanstalter 386 lO0 breve. I 1896 var de afsendte breves antal: Fra Indre Sogn l25 600, fra Ytre Sogn 21000O, fra Søndfjord 182 O0O, fra Nordfjord l86 900, tilsammen i 1896 fra amtets postanstalter 704 50O breve. I aarene 1886—1896 er de afsendte breves antal efter dette forøget med over 82 0Zo og fra 1886—1898 med 118 0Zo eller mere end to gange saamange breve i 1898 som i 1886. I l899 derimod er der fra amtes postanstalter tilsammen afsendt 12 5O0 breve mindre end i 1898. Efter forholdet mellem de afsendte breves antal i 1896 og folkemængden i 189O faldt der gjennemsnitlig i amtet 8.05 breve paa hver indvaaner. Fra hver postanstalt i amtet var i 1886 afsendt gjennem- snitlig 429O breve, i 1896 gjennemsnitlig 4 996 breve. Til hver postanstalt i amtet svarer gjennemsnitlig i 1886 973 indvaanere, i 1896 621 indvaanere, regnet efter folkemæng- den i 189O. I 1897 var der fra hver postanstalt i amtet ennemsnitIig afsent 5145 breve, i 1898 5584 breve og i 1899 5394 breve. Fra hver postanstalt i Indre Sogn var i 1896 afsendt gjen- nemsnitlig 6 280 breve; til hver postanstalt svarer gjennemsnitlig 748 indvaanere, og der falder gjennemsnitlig 8.4 breve paa hver indvaaner. I 1898 og i 1899 var gjennemsnitlig afsendt 6 91O og 6318 breve fra hver postanstalt i Indre Sogn.