Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/763

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

748 xom)m-: BP:HGENHuS .m“r. Lo(ls“i“gs(listrikfet omfatter alle havne og farvande inden grændserne af Aldens, Florø og Frøiens stationers distrikter. Frøi(ws— eller 5te s-tation omfatter, hvad der ligger mellem rette linjer. trukne fra Aralden over Bareksten til Seljestok, der- fra til bunden af Ser-Gulen, fra denne til Marøen og derfra over Bremanger til Tarasundhammeren. Los“ings(li.vtrikt1?f omfatter alle havne og farvande inden grænd- Serne al Florø, Frøiens og Vaagsø stationers distrikter. V(mgsø eller 6te station omfatter, hvad der ligger mellem de rette linjer, som trækkes fra Tarasundshammeren over Bre1na11ger til Marøen, derfra til Rugsund, derfra til Bryggen, derfra til Ulven i Ulvesund og derfra til Kraakenes. L()(Z9)líIlǫdíS’t)’íkf(’( omfatter alle havne og farvande inden grænd- serne af F1orø, Frøiens, Vaagsø og Sildens stationers di- strikter. Sild(Ws eller 7de station omfatter, hvad der ligger mellem rette linjer, trukne fra Kraakenes til Ulven, derfra til Bryggen, derfra til Eide ved bunden af Moldefjord„ derfra til Drage og der- fra til Furestaven paa Stadland. Lo(lsningsd1istriktet omfatter alle havne og fart-ande inden grændserne af Frøiens, Vaagsøens og Sildens stationers distrik- ter samt leden indenfor Nærøerne til Florø havn. Nordefter gaar lodsningsdistriktet til Svinøen og Hidseggen. Post. PostVæsen istandbragtes i Norge ved en forordning af 9de august 165O, og der blev beskikket «postbønder». I Nordre Bergenhus amt ligger nu hovedruten for postfor- bindelsen langs kysten med den gjennemgaaende post mellem sydligere og nordligere steder, og i fjordene med fjordskibene paa deres fart i fjordene og til og fra Bergen. Postruter med dampskibe gaar ind i fjordene, Sognefjor(l, fjordene i Søndfjord (Dalsfjord og Førdefjord) samt Nordfjord med deres forgreni11ger. Amtets dampskibe, som befordrer posten, har aarlig betaling af postvæsenet for postbefordring. Betalingen var i 1895: kr. 51584.32, i 1896: kr. 53009.20, i 1897: kr. 56 557.30, i 1898: kr. 57 885.2O og i 1899: kr. öO 746.(37. Postvæsenets betaling til amtets dampskibe for postbefordring er saaledes i de 4 aar gjennemsnitlig aarlig forøget med kr. 229O.59. De nævnte hovedfjorde forbindes saavel indbyrdes som med fjordene i naboamterne ved biruter overland; saaledes gaar rute fra Vadeim til Sø11dfjord og videre til Gloppen i Nordfjord Nordfjord forbindes med Søndmør ved ruter fra Bryggen til Vannelven, fra Na-ustdal til Voldenfjorde11 og fra Stryn til