Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/765

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

750 NoB1)H1—: Hr-:nGENHUS AM“r. Fra hver postanstalt i Ytre Sogn var i 1896 afsendt gjen- nemsnitlig 4 884 breve; til hver postanstalt svarer gjennemsnitlig 514 indvaanere, og der falder gjennemsnitlig 9.5 breve paa hver indvaaner. I 1898 og 1899 var gjennemsnitlig afsendt 5448 og 4 689 breve fra hver postanstalt i Ytre Sogn. Fra hver postanstalt i Søndfjord var i 1896 afsendt gjen- nemsnitlig 4ö66 breve; til hver postanstalt svarer gjennemsnitlig 694 indvaanere, og der falder gjennemsnitlig 6.7 breve paa hver indvaaner. I 1898 og 1899 var ennemsnitlig afsendt 5 107 og 5 566 breve fra hver postanstalt i Søndfjord. Fra hver postanstalt i Nordfjord var i 1896 afsendt gjen- nemsnitlig 4 792 breve; til hver posta-nstalt svarer gjennemsnitlig 6O0 indvaanere, og der falder i gjennemsnit 8 breve paa hver indvaaner. I 1898 og i l899 var gjennemsnitlig afsendt 5538 og 5523 breve fra hver postanst-alt i Nordfjord. Fra hver postanstalt i amtet var i 1896 gjennemsnitlig af- sendt 4996 breve; til hver postanstalt i amtet svarer gjennem- snitlig 621 indvaanere, og der falder gjennemsnitlig 8.05 breve paa hver indvaaner. Som brevskrivende amt med 8.05 breve pr. indvaaner er Nordre Bergenhus amt i rækken af landamter det 17de. By- amterne Kristiania med 56.98 og Bergen med 39.57 breve pr. ind- vaaner (i-egnet efter folkemængden i 189O og de afsendte breve i 1896) staar i denne henseende meget høiere end de amter. hvor landdistrikterne er amtets hoveddele, men som i denne beregning ogsaa omfatter de inden amtet liggende byer. Bergen- husamterne, som ingen byer har, bliver derfor de to sidste i ræk- ken, Nordre Bergenhus amt med 8.05 og Søndre Bergenhus amt med 6.5O breve pr. indvaaner. Det mest brevskrivende amt næst efter Kristiania og Bergen er Finmarken med 21.30 breve pr. indvaaner, hvorefter kommer Nordland med 14.58, Lister og Mandal med l3.01. I 1897 er de afsendte breves antal i amtet forøget med 415OO til ialt 746 00O breve. I 1898 er brevantallet forøget med 97 20O til ialt 843 20O breve. I 1899 er derimod antallet af afsendte breve formindsket med 125OO til ialt 830 700 breve. Antallet af amtets postanstalter og afsendte brevmængder i 1886, 1896 til 1899 med tilføiet folkemængde i 189O sees af tabellen side 751. Postanstalternes antal viser sig at være vokset fra 90 til 154. — Disse tal viser, hvorledes brevskrivningen i amtet har for- doblet sig.