Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/726

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Hom1uN11(AT1oNSM1n1.Hn. 713 Amtet havde i 1895: 6.1 km. vei pr. 10O km2. 12.9 —-»— 1000 ikyldggere. 44.1 —»—— — 1000 spbnymark. Af statsbidrag til veivæsenet har Nordre Bergenhus amt indtil 3Ote juni 1896 erholdt kr. 2098 402.25, hvilket udgjør kr. 24.07 pr. indbygger og kr. 82.11 pr. skyldmark. Veienes længde i 1895 er angivet pag. 714. Rideveienes længde angives i 1895 til 167.4 km. Rute I. Ä(Y6l’(3íDl-S’(Z(lZ6Il (.4urlan-d). Fra Vossestranden i Søndre Bergenhus amt kommer denne vei nedover Stalheimskleven ind i Nereimsda1en og fortsætter forbi Gudvangen til Bakke paa vestre side af Nereimsfjorden. Af denne linje er oparbeidet med bidrag af statsmidler: Bakke-Gudv(mgen for bevilgning i 1854 og 1894—1900. Den inderste del af Nei-eimsfjorden er som oftest ufarbar paa grund af menis; der blev først anlagt en gangsti fra Gud- vangen til Bakke, 6858 alen, hvilken sti i menistiden var en del af hovedveien mellem Kristiania og Bergen. Denne sti for- bedredes, saaledes at den uden fare kunde passeres med kjøre- redskaber. Den fik en kjørebredde af 4 alen med indskrænk- ninger til 3 alen paa de vanskeligste ste(ler. Arbeidet udførtes 1855—-1856. Medgaaet. Staten. Distriktet i Længde -““ —W —; —. Y—. “ t —Z +:. “ — — —— i .— —... ...1?“ L i „ “: Kr. x1—. I kr. km. II 192..“ ’ ei o48.0c 2 144.“— ’ 3.—: Gjennem Nereimsdalen (parceller) indtil 3Ote juni 1896. Stor- thinget i 1894 bevilgede til paabegyndelse af delvis omlægning og udbedring af hovedveien gjennem Nereimsdalen. Her er med- gaaet 1894 til 19O0 i Nordre Bergenhus. Medgnet I . . indtil 190o. Staten. I Distriktet „ — „— A „ n A — „Vl Z „V—=„— —V „ W —-— —..“i ..— .„„ —-V.. —— +—......Þ.=„.— Kr. Kr. 1 Kr. ö3 100.oo —l8 790.oo 4 310.oo