Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/725

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
712
NORDRE BERGENHUS AMT.

udover i den skummende Leirdalselv, indtil den paa mine raab tilspringende skydsgut hjalp hest og kjærre op ad bakken. Den blev i 1842 eller 43 formedelst dens brathed omlagt efter licitation paa statens bekostning, men dette arbeide blev saa slet anlagt eller saa slet udført, at den nu er værre end tidligere, hvoraf det kom, at en hest med kjærre sidste vinter gik nedad bakken og udover i elven, saa at eiermanden, en fattig bonde, tabte baade hest og føring. Nu skal man da endeligen, da man af skade er bleven klog, ville gaa ind paa det forslag af «Granskeren» (L. Kr. Daas organ).

Om Vindhellen skriver den samme reisende:

«I nærheden af Hæg passerer man ned ad den lange bakke Vindhellen, der gaar i zikzak og engang formedelst dens steilhed var vidt bekjendt og berygtet baade inden- og udenlands. Nu er den bleven ganske magelig, da den ved kaptein Finne har faaet meget større svingninger, hvilende paa mure af enorm høide og begrændsede af herligt gitterværk af jern. Det hele er et stolt værk, der gjør staten og bygmesteren lige megen ære.»

Først i 70-aarene realiseredes den af Daa forfægtede idé at fore veien frem til dalbunden langs elven, hvorved baade Vindhellen og Galderne undgaaes.

Nutidens Veie. I aarene nærmest efter 1835 udførtes endel mindre omlægninger for distrikternes regning. Efter beretningen for 1851—1855 var udført omlægning i Lærdal af St. Olavs klemme, Gjærdesgalden, Ørekleven, ved Bjørkum, fra Skjærs bro til Skaalvoldsmarken, bygget det meste af strækningen Kjøsebund-Grodaassanden i Nordfjord, omlagt Faleidebakken og oparbeidet en 4 alen bred vei fra Gudvangen til Bakke; endvidere oplyses, at flere hovedveiomlægninger var under arbeide.

Veivæsenets udvikling i Nordre Bergenhus amt viser denne tabel:

Aar. Hovedvei. Bygdevei. Sum. Gjennemsnitlig tilvækst pr. aar.
Km. Km. Km. Km.
1840 271 147 418
1850 332 350 682 26.4
1860 297 415 712 3.0
1870 300 500 800 8.8
1880 303 510 813 1.3
1890 387 624 1011 19.8
1895 421 706 1127 23.2

Gjennemsnitlig tilvækst i periodens 55 aar 12.9 km.