Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/727

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VI4 NORDRE BERGENHUS AMT. .—im-tets hove(lveie og bygdeveie ved udgangen a-f1895 j’oɔ-deler s“ig, som følger W ï W 1 I g Samlet Vc11æ11g(1c 1 1m1. W Henr vedligeholde-s M nn nå n î n n H9PfCdGP— W mod penge-I udeluk- n4 Hove(lvei. Bygdevei. ]Ti1sammen. ]:fdg§:—gåïsÖÊ U k§l:g§r:§d

W„n k““W’“;)Íeïf’Ê’Ê1f’C;

“ “ ’ “l “ “ xx11. [ x111. JoStedalen . 4 — 24.0 24.o M — 24.o 1.y1=;1;c=1— . 14.11 2v.0 41.o gi 1:3.c 28.0 HafS]0 . .; 23.—: 15.o 38.—Z — 38.1 Aa1—dal . . . W — 1o.c 10—o =g 1o.c — Lærdal . . . W 20.4 8.4 28.s — 28.c Borgund . . . 54.c — ö4.0 åP — 7.e’În S0gDdfil. . . . n 11.0 Ös.c 64.c :3.0 1;1.c A11x1a11(1 . . . Ja 9.ɔ 22.c 31.c §; — 31.c I.cî1cax1gcP . . .,§ — 2Ö.c 2Ö.c; o.:. 24.a B111cäm1111 . . . .; — so.c 3o.c; G .so.ɔ Vî1( .... .; — 24.2 24.a J — 24.1 Kirkeb0 ..... W 6.c 14.c 2o.c gi —1.ɔ 1e..1 I.a.Vn; Og Brekke . . Þ — 17.o 1v.c G —— 1T.c GHI(311 .... — 14.a 14.s 3.c 1l.s S111c11. . . n — V Ridevei « — — S Hyl1esmd ...... N — 23.e 23.e 23.e —- Sogn rcg(1cxí ] 138.v 3ov.x. 446.2 ] 6v.1:;42„. Askvold .... — 7.o 7.0 — 7„ɔ YtVre Hc1mc(1:11 . 12.0 2e.c ss.c 19.:. 19.o Indre Holmedal . 45.c 55.9 101.:ɔ — 101.ä Jølster .... “ 46.s 38.c 84.: n — 84.1 FøPac ...... 1v.0 1oo.c 117.0 12.0 1o4.1 Kinn og Vev-ring . J — 23.e 23.c — 23.c Bremanger ..... W — 0.s 0.s —— O.ɔ SeIje .... . . l —— 31.ä 31.:ɔ 9.o 22.s 1):1Vîkc11 . . E 8.c 4.. 1:3.c 13.c — Eî(1 ..... M ss.c 16.ɔ 4s.c Z 3.c 4Ö.c I—Iornindalen . 1 36.9 4.a 41.1 n 2.1 39.ɔ Gloppen . . W 7.0 29.o 36.o 6.; 29.ä Breim . . . . 30.o 28.o 58.o 8.:ɔ 49—s Indviken . . . . Y 1v.1 8.c 26.1 n 6.1 21.ɔ Sx1y11 .......] V 23.1 6.c 2s.1 « 13.s 14.c Sø1l(1—Og Nc1(1rj.1cg(1c1—î Å 2v8.1 svs.“ 66e.ä 92.o 563.ɔ Amtet 41e.c 6sÖ.c 1102.: 16o.0 905.—: -) 47 1(1x1. vedligeholdes for Statens rcgning.