Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/709

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
696
NORDRE BERGENHUS AMT.


Noget arbeide paa veiene var der allerede i middelalderen.

Gulathingsloven (kap. 90) fastsætter saaledes, at alle hovedveie skulde være, som de havde ligget fra gammel tid. Hvis der var lagt en hovedvei (þjoðgata) om en mands gaard, da skulde han være berettiget til at lægge den om, saa at den gik uden om hans gaard, naar den kun blev ligesaa god, som den før havde været til at fare i tørt og vaadt. En þjoðgata skulde være saa bred, som et spyd var langt, og dette spyd igjen skulde være saa langt, at en mand med sin tommelfinger kunde naa til dets fal naar spydets skaft hvilede paa jorden, og manden sad paa en hest. Ovenfor falen skulde spydets længde endnu være et spand. Dette bliver noget mindre end 3 meter. Udenfor denne bredde maatte ingen fare paa ager og eng.

Hovedveien fra Østlandet gik fra egnene ved Oslofjorden over Ringerike eller over Hakedalen langs Randsfjorden op igjennem Valdres og derfra over fjeldet til Lærdal. Veien fulgte i det hele samme retning, som den havde indtil dette aarhundrede. Fra Etnedalen gik den over fjeldet til Bagn og derfra opad de store Bagnsbakker eller Jukamkleve til Aurdal. Videre fulgte veien østsiden af elven ligetil Vangsmjøsen, som sandsynligvis passeredes noget nordenfor Hugakollen, og derefter langs denne indsjøs vestside for saa at stige op paa fjeldet, hvor den gik over høiderne i syd for Smeddalen og derefter ned i Lærdal.

Endnu langt ned i tiden var det almindeligt at benytte vandskyds paa lange strækninger af landruten fra Lærdalsøren til Kristiania, paa sjøerne i Valdres og paa Randsfjorden.

Fra Lom førte — vistnok mindre befærdede — fjeldveie til Sogn gjennem Bæverdalen og til Nordfjord.

I Nordre Bergenhus amt, hvor der er saa mange og dybe fjorde, og hvor der paa grund af naturforholdene kun undtagelsesvis kunde være tale om længere landeveie, har været benyttet baadbefordring, hvor det gik an, paa samme maade som det fremdeles den dag idag tildels foregaar.

Paa længere reiser benyttede standspersoner, før dampskibene kom i fart, saakaldte vengebaade, hvor der agterud var sat et flytteligt tag eller en overbygning, hvor et par mennesker kunde sidde eller ligge.

Allerede Harald Haarfager har ifølge P. A. Munch passeret veien fra Oplandene gjennem Valdres til Voss, kort tid efter toget til Haalogaland mod Torolv Kveldulvssøn, og det synes i saa tilfælde ikke godt mulig andet, end at han har taget veien over Filefjeld.

Veien fra Sogn af til Valdres har Olav den hellige reist i aaret 1023.

Med stort besvær har Sverre gjentagne gange reist over