Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/691

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l378 N()lll)llI—Z l3l-Zlt(il-2NHI’S AM‘l’. dighed sammen med de mindre sunde beboelsesforhold og den slette personlige hygiene er vistnok aarsagen til det store antal af kroniske fordøielsessygdomme og anæmier. Brødet tilberedes daarlig, steges et ad gangen i en flad- bundet gryde uden laag over; men brændet er kostbart (16 kr. favnen). og forandring til det bedre kan derfor neppe haabes, før mere bræ11(lselbesparende ovne med stegeindretning vinder i11dpas.. I(Ol1‘lfllI’(Þl’ med stegeovn (klSiPl’ af amerika-nsk konstruktio11) begynder at a-nskaffes af enkelte, og det økonomiske udbWte ved i)1’Ødl)H,2“l’llll,(§ frister til efterligning. Fra ÄY()f((ZjO7“(Z(’iIY heder det: Madstellet er saa enkelt som muligt, renskurede gryder sees ikke hver dag. Fremsætningen af maden er ogsaa enkel, fadet med suppen, grøden eller melkeu er fælles et stykke fladbrø(l bruges som tallerken, gaffel bruges s“jelden. Fra (§fO])])(W distrikt omtales for(leielsessygdomn1e som hyp- pige, Og tilstanden er ikke bedret efter den nu mere og mere almindelige benyttelse af separator ved melkens behandling. For lik ialfald børnene nysilet 1nelk. Nu derimod skal al melk sepa- reres for at Ol11Sætt8S i penge. Distriktslægen har paa flere gaarde iagttaget anæmiske tilstande hos yngre personer, uden tvil bevirket ved for liden benyttelse af nysilet melk. Lægerne fra de fleste dele i amtet klager over, at gaard- b1’Ilg(3l’G i den travleste aannetid sender alle sine kreaturer til- fjeldS, saa at de hele sommeren ikke har en kop sød 1nelk i huset. Anvendelse11 af separato1—er gjør den skumn1ede 1nelk mindre næreude. Tilberedningen af bærvin og Saft har taget adskillig til, uden at denne dog kan siges endnu at være bleven almindelig. De sædvanlige ma-aItider er overalt i an1tet fire: B“isk (fro- kost), (logm*(l (henimod middagÏ), mon (omkring kl. 3l og kiI7(’l(Z eller kvPldsmat (;aftensmad). Fra nogle steder nævnes ogsaa en —fÏIfl’(?bi-S’k eller en frokost nr. l, før man gaar til arbeide Efter sammendrag af oplysninger om kostholdet fra samtlige hei-reder, meddeles om næringsmidlerne: Til bisk spises i Indre Sogn ofte smør, Ost og fladbrød, ofte gjetost; sommesteder 3 gange i ugen kogt saltet fisk —— brosme eller sei —— og poteter, undertiden kjed med poteter eller Spege- flesk med fladbrød med suppe. En ret, som kaldes «steikels»,“ bruges ofte: flesk skjæ1—os i smaa terninger og steges først, hvor- efter man l1el(ler over en jevni11g, bestaaende af potetmel og skummet melk. Det hele steges under jevn røring, til det er saa fast som (—.kalvedans-1. Ogsaa potetkager med kaffe bruges til