Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/689

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

676 NORDRE BERGENI—IUS AM’l’. -og dertil mest sur melk. Denne sidste er forfærdelig sur, idet den almindelige tættemelk, som gaar under navn af «fersk melk1—. bruges mindre. Kardialgi og anæmi er derfor hyppigt forekom- mende onder. særlig om vaaren og sommeren, da kosten paa grund af mangel paa sød melk er mer end almindelig uhensigts- mæssig. Dagens husholdning er omtrent følgende: 1ste maaltid (kl. G om sommeren og 7 om vinteren) fladbrød (af havre eller byg) eller potetkage med Smør og mest sur melk samt und- tagelsesvis kaffe; 2det maaltid (kl. 8 formiddag) er hovedmaal- tidet og bestaar af en kogt eller stegt ret med poteter og enten Salt kjød, flesk eller fisk — i Sogn mest fisk; 3dje maaltid (kl. I2) er grød og sur melk; 4de maaltid (—:(uon», kl. 4—-—5 efter- middag) spegesild eller røgesild med poteter og sur melk; 5te maaltid (kl S aften) er grød og melk. I Ytr(Z SGYl(ZZ.].()l’(I er kosten efter distriktslægen omtrent ude- lukkende spegesild og poteter, havregrø(l og sur melk, raastegt og tungt fordøielig potetkage, som gjøres end mere kompakt og ufordøielig ved tilsætning af grynme1; af og til nydes et flere aar gammelt tørket smalelaar og gammelt flesk, der maa være 1—sterkt» c: saa ult og salt, at det river i halsen; desuden ram- saltet fisk og de saakaldte «raspeboller*—, tilberedt af oftest raa poteter og grynmel, af og til spekket med fleskebiter og saa kogt (oftest i bare vand) til en kompakt masse. Gjæstebudskost er grynsod og saltkjød samt tildels ludefisk. Kaffe bruges ikke almindelig og da væsentlig dens surrogater især maltkaffe. Man maa, skriver distrikslægen, i kostholdet beundre friheden for gourmanderi og beklage mangelen paa hygieniske hensyn, som her raader. Meget kunde bedres, naar man lærte at lægge større omhu i madens tilberedning og i større udstrækning end nu at benytte vegetabilier. Serveringen foregaar ogsaa paa enk- leste maade. Tallerkner er ukjendt til dagligt brug, undtagen af nogle af de mest fremskredne, der bruger træbrikker. Gafler er ogsaa luksus. Man er altfor ligegyldig med den temperatur, maden har, naar den nydes. Grødgryden tages ofte fra kege- ovnen og sættes direkte paa bordet, hvor saa dens indhold i stor fart og under lydelig blæsen og slubren fortæres. Det er dog det sædvanlige, at grøden øses op i et fad. Myse er en almindelig drik, især om sommeren Fra Indre Sømlfjord heder det: Levemaaden er yderst tar- velig, og det synes næsten utroligt, hvordan folket kan udholde at arbeide og forblive friske med sin smale kost, sur melk, flad- brød, poteter, kold grød og sild. Sed melk bruges næsten ikke, kaffe sjelden; kjed og Smør sælges I Gloppen er der et betydeligt fremskridt i de sidste 15 aar derved, at de gamle depoter paa stabburet forsvinder. Det var