Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/668

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

m-:Fo1.HN1NG. 655 .Iole.s“:;eiuar kjendes over hele landet, men opfattes nu noget forskjelligt paa de forskjellige kanter (paa lignende vis har fore- stillingen differensieret sig paa Island). Paa flere steder er jole- sveinarne sunket ned til bare at betegne en buSemand, et bar11e- skræmSel, som enten optræder i dyreham, som julegjeit eller julebuk, — eller kommer i følge med julegjeiten og julebukke11. Paa andre kanter —— og deriblandt Hallingdal, ValdreS, Sogn og Søndfjord —— har jolesveinarne oftest bevaret en oprindeligere karakter og betegner haugfolket, som er ude paa julegjæsting (for, ligesom folket efter gammel Vedtægt skulde gjæSte hverandre i julen, en kveld hos hver, Saaledes trodde man, at ogsaa haug- folket reiser om i jule11 og gjæster slegt og venner i andre hauger, og desuden ogsaa ofte tyr indom hos menneskene). Paa disse kanter er jolesveinarne i regelen det samme som det, som kaldes joleskrei; i ethvert fald pleier joleSveinarne at være med i skreien, enkelte steder rider de i Spidsen for skreien, aller først den ældste joleSvein paa en hvid buk. Joleskrei og joles(:ei-nar er utvilsomt fra ført af enstydige forestillinger og betegner følger af julegjæstende haug-folk. Der er altsaa ikke bare én joleskrei, men mange, og i tiden fra søndag før jul til trettendagen mødes flere skreier ofte, naar de er paa farten fra hver sin haug t-il en anden; da nævehilser de ved at tage hverandre fra haand- leddet greb for greb opefter armen til albuen og sige «Heil!» ’). «Heil æ dan, so heil vi vera!» svares der. «Hvor vil I —hen?» spørger den ene ski-ei. «Til den og den haug,» svarer den anden. =Og hvor vil I af ? » Saa nævner de en anden haug. — Paa disse lange færder hviler skreierne ofte paa bestemte gaarde i bygderne, og da jager de folket ud, ikke med handyvle, men ved at Slaa om sig med sine lange rove1—, — for rove har de alle; en og anden gang optræder en eller flere af dem ogsaa helt i dyreham, især som gjeit eller buk. Da haugfolket oprindelig intet andet er end de afdøde, som er hauglagt («haugboerne»), kommer forestillingerne om jole- skreien og jolereien hos den hordske folkestamme nær den ryg-ske folkestammes forestillinger om de 1lø(les færd, aaskPrei(ɔn (Ïjolesveinarne synes at have foreko1nmet baade hos ryger og horder). Med aaskereien, som ikke er bundet til juletiden, synes flere lokale færder hos horderne —-— f. eks. kringlafylgjet, kroka- fylgjet o. s. v. — nærmest at maatte san1menstilles, skjønt de er noget paavirket af joleskrei-forestillingerne. Rover eller haler er et fælles drag baade for joleskrei— og aaskerei-begreberne; saa- ledes har Guro, som rider i Spidsen for aaskereien, hestehale, og Grýla — som paa Island er jo1esveinarnes mor — har lå haler Y Dette er den gamle hilSen: (1heill» eller (Zheill 0k sæll: W hil