Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/633

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

62O NORDRE l3I—2RGENHUS AM’I’. ser man store landkartlignende tegninger i ansigt, paa ryg og ekstremiteter; hos andre finder man kun et par eller nogle flekker. D Lamheder med bortdøen af visse led viser sig ofte, sterkest fremtrædende paa hænderne og underarmene, fødderne og læg- gene og desuden i ansigtet. Fingrene bliver mere og mere krum- mede. Leddene sees fortykkede,—uden at nogen egentlig ledlidelse forefindes. F Odens ben angribes paa samme maade. En fuld- stændig misdannelse af hænderne og fødderne kan finde sted. Paa haanden kan man se alle fingrene mangle; der sidder kun tilbage nogle smaa knotter paa en formindsket mellemhaand, der er levninger af fingrene Paa fødderne svinder tæerne bort, af fodrodbenene udstødes ofte adskillige, saa man som rest af foden tilslut kun ser en pyramidal formet pude ved nedre ende af skinnebenet. De syge mærker ikke, naar de beskadiger sig. De kan for- brænde sine hænder paa en varm ovn, uden at de mærker det. Den glatte lepra varer gjennemsnitlig 10—20 aar; ofte over 20, ja i nogle tilfælde er dens varighed indtil 30—4O aar og over det. Den egentlige spedalskheds kjendemærker kan svinde med tiden, kun følgetilstanden bliver tilbage, med andre ord lepraen er helbredet. De sene udbrud viser dog, at det er vanskeligt at bestemme det tidspunkt, da helbredelsen er indtraadt. Begge former af s1)edalskhed kan helbredes. Dette er en yderst sjelden begivenhed i den knudede lepras forløb, mens det er regelen i den glatte for1n. Lepraen er i og for sig ikke saa dræbende; det antages, at det er nefriterne og andre komplika- tioner, der som regel tager livet af patienterne. Patientens til- stand efter lepraens helbredelse er meget forskjellig. Det har hændt, at man hos en patient ikke har kunnet opdage spor af hans forrige flekker eller af sygdommen. Der findes overgange fra dette tilfælde til saadanne, der af hænderne kun har tilbage som et slags luffer, idet alle fingre er tabt, hvis fødder har mistet alle tæer og metatarserne med, som altsaa gaar paa et slags stylter, og hvis øine er medtagne, og hvis ansigtsmuskulatur er lammet og som følge af alt dette er temmelig hjælpeløse; dog kan de i denne tilstand endnu leve mange aar. De dør alminde- ligvis af en eller anden interkurrent sygdom. Karakter Og IeVeI11aade. Ovenfor under a-fsnittet om anthropologi er omtalt den forskjellige karakter hos beboerne af de to gamle fylker i amtet, i Sygnafylki, og Firdafylki. Sogningerne er uden sammenligning dem, som det er be- hageligst at færdes imellem. Sogningen er livlig af væsen, hans