Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/619

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

606 NoHnHE BEHGENHUs Au-r. I 1875 var i amtet 11 dissentere af den i amtet tilstede- værende folkemængde, i Sogndal l (baptist), i Ytre Holmedal l0 (engelske epiSkopale kirke), men om disse var hjem-mehm-endei distriktet, er ikke oplyst I 1865 var i amtet ingen dissentere, hverken hjemmehørende eller for tilfældet tilstede ved tællingen. BIinde, døvstum1ne og SindsSvage. Ved udgangen af l89O var antallet af blinde i amtet ialt 144. Af de blinde i riget, fordelte efter fødesteder, er 166 fødte i amtet. De i Nordre Bergenhus amt fødte 166 blinde udgjør af amtets i amtet fødte befolkning pr. 1O 00O indvaanere 19.57, medens det tilsvarende forhold for blinde i riget pr. 10000 var 13.23. Af døm-stumme fandtes ved “udgangen af 189O 106. Af de døVstumme i riget, fordelte efter fødesteder, er l52 født i amtet. De i Nordre Bergenhus amt fødte 152 døvstumme udgjør af amtets inden amtet fødte folkemængde pr. 10000 17.92, medens det tilsvarende forhold for riget var 11.04. Antallet af idioter eller saadanne, som fra fødselen af er sindssvage, var ved udgangen af 189O 103. Af idioter, fordelte efter fødestedet, var 104 fødte i Nordre Bergenhus amt. De i amtet fødte 104 idioter udgjør af amtets i amtet fødte indvaanere pr. 10000 l2.26, medens det tilsvarende forhold for riget var 12.55. Af andre sindssvage fandtes ved udgangen af 1890 138. Af andre sindssvage, fordelte efter fødested, var 209 fødte i amtet. De i amtet fødte 209 sindssvage udgjør af amtets i amtet fødte indvaanere pr. 1000O 24.87, medens det tilsvarende forhold for riget var 27.45. Af sindssvage ialt var saaledes ved udgangen af 1890 i Nordre Bergenhus amt 241. Af sindssvage, fordelte efter fødested, var 315 fødte i amtet. De i amtet fødte 315 sindssvage udgjør af amtets i amtet fødte folkemængde pr. 1O O0O indvaanere 37.13, medens det til- svarende forhold for riget var 39.99 pr. 10000 indvaanere Det viser sig, at antallet af blinde og døvstumme er forholdsvis mere end en halv gang til saa mange, af idioter næsten ligesaa mange og af andre sindssvage noget mindre blandt dem, som er fødte i Nordre Bergenhus amt, end i riget overhovedet, nemlig af 10 OO0 individer: