Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/620

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFOLKNING. 607 I amtet. I Norge overhovedet Blinde . . . . 19.57 13.23 Døvstumme . . . 17.92 11.04 Idioter ...... 12.26 12.55 Andre sindssvage . . 24.87 27.45 SI11IdhedStiIStaI1d. I Nordre Bergenhus amt dør der aarlig gjennemsnitlig omtrent 11—120O mennesker Dedel“igheden pr. 1000 levende var i: Nordre Bergenhus amt. Antal dode. Bygderne. Rigct. l892 . 1178 13.4 17.83 l893 . 1086 12.4 16.34 1894 . 1253 l4.:3 16.92 1895 . 12l7 13.8 15.7O 1896 . 1l29 12.7 15.2O 1897 . l275 14.:3 l5.0:3 l898 . . 1246 14.0 l5.0:3 Dødeligheden sees efter dette at være noget mindre end den gjennemsnitlige dødelighed i riget, og den er nogenlunde som den gjennemsnitlige dødelighed eller noget mindre end den gjen- nemsnitlige dødelighed i landdistrikterne Forholdet mellem j’ødte og døde Amtet Riget 0verslmd af fodte. l892 . . 1208 100: 44.4 1O0 — 6O.2 1893 . . 1290 100:45.6 100 53.2 1894 . . 1151 100:52.1 100 56.8 1895 . . 1296 100:48.6 100 51.1 l896 . . 1251 100:47.4 10O 49.9 1897 . . 1102 100:53.6 100 51.1 1898 . . 1164 100:51.7 100 5O.4 Det vil sees af tabelen paa næste side, at det største antal meddelte dødsaarsager er alderdomssvaghed. Folk kan blive overmaade gamle i Nordre Bergenhus amt. I Lyster præstegjeld levede i 1895 landets antagelig ældste indvaaner, nemlig Kirsti Eilifsdatter Skagen, der ifølge ministe- rialbogen var 108 aar gammel. Hun boede paa gaarden Steig i Fortun Sogn, og var endnu i en alder af 108 aar saa rask, at hun hver dag var oppe og gik omkring paa gaarden. Hun var sysselsat med at karde uld.