Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/618

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFOI.KNING. 605 Beskj æftiget ved: 1. Offentligt arbeide og privat immaterielt erhverv — em- bedsmænd, bestillingsmænd og privat selvstændige næringsdri- vende er 677: 1.18 0Zo. 2. Jordbrug og fædrift, havedyrkning, gartneri m. m. 24 142

42.06 0Zo.

3. Skogdrift, jagt og fiskeri m. m. 1 947 = 3.39 0Zo. 4. Grubedrift, bergværksdrift 7:: 0.01 0Zo. 5. Fabrikindustri, haandværksindustri, smaaindustri 8 789 — 6.6o %. 6. Anlæg og vedligeholdelse af kommunikationer m. m. 135

O.24 %.

7. Handel og pengeomsætning, herbergering og beværtning m. m. 841: 1.47 0Z0. 8. Jernbanedrift, sjøfart, skibsfart, ba1adfart 277 = 0.48 0Zo. 9. Havnevæsen, lodsvæsen, fyrvæsen, flødningsvæsen 17 = 0.03 0Zo. lO. ‘Post-, telegraf— og telefonvæsen 28: 0.05 0Zo. 11. Husligt arbeide 18485: 32.21 0Zo. 12. Formuesindtægt, føderaad, pension og ubestemt arbeide 5142: 8.9(; %. 13. Uden erhverv, privat forsørgede, offentlig understøttede, betlere og liredreiere m. m. og uopgivet 1908: 3.32 0Zo. Tilsammen er dette 57 395 voksne mennesker (over 15 aar-), 26 205 mænd og 31 19O kvinder. Statistikens summariske oversigt over livserhverv er alene for de ved tællingen tilstedeværende personer over 15 aar — ikke for de i amtet hjemmehørende. DiSSeIIteI’e. Ved udgangen af 189O var der i amtet 2O personer, som ikke tilhørte statskirken. I forhold til folkemæng- den er det meget mindre end i noget andet amt og meget mindre end gjennemsnitlig i riget, nemlig i amtet 3.47 dissentere pr. lO O0O individer mod l53 pr. 10000 i Norge forøvrigt Af de i amtet hjemmehørende 20 dissentere tilhørte 11 den engelske episkopale kirke, 2 hørte til andre reformerte Samfund, 1 hørte til apostoliske frimenigheder, 2 var baptister, 4 personer- tilhørte ikke noget troessamfund. Forøvrigt var disse 20 dissentere, der alle hørte hjemme i Søndfjord, fordelt saaledes: Ytre Holmedal 13 (2 baptister, 11 engelske episkopale kirke), Indre Holmedal 3 (ikke noget troes- samfund), Førde 1 (engelske episkopale kirke), Kinn l (ikke noget troessamfund), Florø 2 (reformerte samfund). Dette var amtets I(jemmehørende folkemængde ved udgangen af 1890.