Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/617

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

604 NORDRE BERGENHUS AMT. Af disse 16681 beboede huse i almindelighed var 1480O almindelige vaaningshuse med gjennemsnitlig 5.59 indvaanere pr. hus. De almindelige vaaningshuses beboede sidebyg-ninger og ud- husbygninger var l875 med gjennemsnitlig 2.53 indvaanere pr. hus. Af huse med særskilt bestemmelse Var 5 beboede hoved- bygninger og 1 beboet side— og udhusbygning med gjennemsnitlig 12 indvaanere pr. hus. Amtets hjemmehørende folkemængde 1ste januar 189l, 87 552, var delt paa 18515 husholduinger, deraf fami1iehushold- ninger bestaaende af 2 eller flere personer 16 l85 med 85152 personer, 4O 553 mænd og 44 599 kvinder-; logerende og andre enslige personer var 953 mænd og l370 kvinder; i 7 særskilte indretninger og anstalter med 7 ekstra husholdninger var 42 mænd og 35 kvinder (Vik 1, Ytre Holmedal 2, Indre Holmedal1, Fei-de 1, Florø 1 og Hornindal 1). Kj011, alder og civilStand. Af amtets 1ste januar 1891 tilstedeværende befolkning var 4l 757 mænd og 46 082 kvinder; af den hjemmehørende befolkning 41 548 mænd og 46 004 kvinder. I procenter kan dette udtrykkes saaledes, at der for hvert 10O mænd, der paa tællingstiden opholdt sig i distriktet, fandtes 110.35 kvinder, medens der paa hvert 100 mænd, der havde sit hjem i amtet, faldt 11O.72 kvinder. Der var 209 mænd og 78 kvinder tilstede, som ikke havde sit hjem i amtet. Efter alder og eivilstand var den tilstedeværende befolkning fordelt saaledes: 3O 444 personer (34.66 0Zo) var under 15 aar, 34 251 per- soner (38.99 0Z0) mellem 15 og 45 aar, 11 283 personer (12.84 %) mellem 45 og 60 aar, 11716 personer (13.34 0Zo) mellem 60 og 90 aar, 14O personer (O.16 0Zo) over 9O aar, 5 mænd (0.006 %) af uopgiven alder. Af den voksne befolkning over 15 aar, 57 395 (65.34 %), var 26 205 mænd og 31190 kvinder. Af den samme voksne befolkning over 15 aar, 57 395, var 22 647 ugifte (39.46 0fo), 985O mænd og 12 797 kvinder, 29 423 gifte (5l.26 0Zo), 14 66O mænd og 14763 kvinder. 5 325 (9.28 0Zo) var enkemænd, enker og fraskilte eller folk, om hvem det ikke er oplyst, om de var gifte eller ei. Af disse var l695 mænd og 368O kvinder. I1iVS8tiIIi11ger. Det hele amts voksne befolkning (over l5 aar), 57 395 tilstedeværende, er efter sit erhverv og livsstilling fordelt saaledes: