Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/48

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NAT(’RLIG BESI(AFFI:2NHED. 35 b’tei1z(Ialsb)—(e i Sogndal paa grændsen mod Balestrand og Hafs1o ............. 1632 meter Blaaska1;l i Aurland ........... 1773 — Haugmase i Lærdal ............ 1813 —- .Iostedalsl)ræen paa grændsen mod Hafslo, Lyster og Indviken .............. 1 94 3 — .fostedalsb)—men paa grændsen af Jostedalen og Stryn . 2038 — .føkuleggm i Borgund paa grændsen mod Gol . . . 1914 — Store Sk(1gasføfstind paa grændsen af Aardal og Lyster 24OO — Paa lignende vis, for at begynde yderst ved havet, finder vi følgende høider fra vest mod øst efter Dalsfjorden i Søndfjord: Dokka i Askvo1d ............. 737 meter Kvangrøjjj(?ld i Ytre Holmedal . . 919 — Kvamsh-esten i Indre Holmedal . . 1239 —- Sm:?nipa i Jølster ............. 1848 —- I herrederne langs Førdefjorden er der følgende høider: Porten i Vevring ............. 783 meter Bleien i Naustdal paa grændsen mod Vevring og Ytre Holmedal ............. l315 — Jostej’onn i Førde . . . ..... 1493 — Høieste punkt paa .“XvO’I’dV[)“()7’(Zb*I’(8(’]l i Kinn ........... 1632 — I herrederne i Nordfjord er de høieste punkter, naar her- rederne regnes op fra vest til øst: Kvan;fleld i Selje .......... . 781 meter 1x3eipen i Bremanger paa grændsen af Kinn . . 1356 —- G—jegnal1m(l eller Gjegnet i Daviken .... . 1723 — Skar-hornef i Eid ........ . 1145 — IIormZalsrokken i Hornindalen .... . 1588 —- Høidepunkt paa Aal=fotbræm i Gloppen . . 1632 — Gjeitenyken i Breim ....... . 1772 — Ravn(—jjeldbræ i Indviken . . . 2003 — Lodalskaapa i Stryn ............ 207O —- Der er, som senere omtalt, en afvigelse fra regelen om de høieste toppes vækst mod øst, hvor en usædvanlig haard eller seig bergart optræder. Deslige fjelde bestaaende af bergarter med stor modstandsevne optræder i regelen med større høider end de omgivende fje1de, der har bergarter, der ikke modstaar forvitringen saa let og derfor ikke holder sig saa godt med høie t-oppe eller steile styrtninger.