Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/49

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

336 NORI)RI—Z BERGENHUS A MT. Høid(Þrne ouer havet er saaledes fordelte statistiske aarbog: efter O. .]. Bro(;hs l O 1—V S— alg aa r; W —I U im; W La,‘:“..‘ S 1 G O ro G G l?? hm . . p-u yr g C

G gå i 1

CÞ s a P; hi c l C

h l 2‘ —ëR “ l H

lin W; E—ɔ ɔ-. H S. ’16 O C ] -— Z C . l Þ§ =; W  ;;?à g .ä;g B (o-15T m.) W te W i B „ fl s G W Þ“Þ:“ W i mo-—1o0o rød S § t§§ S I (15v-au m.) æ 1 Sv r W P—ä W—“ Þ—“ W 1l 10oo-2ooo rød G g i §§ S —1 (s14—627 m.) .—n —O—ÎM W .—g Sø V A s [; „ sa W M:*’—“ W l2oOo-B Oo r0c1j g-;§ §§ E W (62vä-941 111.) i CO— l —A G g Are fl “ l ()Ê P—: ==’ 30o0—-4ooo rod å g i-lå S I (941—12s5 x11.) C æ n-I“ — n-C eg g . 1 ?“ l Þ—“ ?=‘ —1000—-åoOo rod 1=§ §§ S l(1255—1569 m.) 4 S I „W Þ—“ l W Pl 5ooo-60oo rød [§ §§ S [(1å69—18s2 m.) .—l —-s W

  • l W j 6o o-vo0o rød

Jo 1 c.ɔ (1882—2196 m.) C P Ja l i V l[ l ha M g u Oxer 7000 fod . ɔ ɔ G liv ZUi— iiA flg S I S C V liv ti Sv G Sv P—U ”l”E—7 ill ‘ —C .2 18 S j ‘2 S —2 E —S 8 O o W O G o o c c ɔ l == S G S S S S S C W § ?— T V V “? år T S I V

—:: W V—-Ỳ—Þ1 W V— —;— —?+— î? “ “ —: P —-—J—V “—Ý—:;ỳ;

oZ0 o‘;0 oZ‘0 o‘1o om o-Jo o“1o oZ‘o o)— Sogn ....... . . 17 14 16 15 16 15 6 1 Sand og Nordfjord . g 23 21 19 17 1O 6 ,g g §ordre Berge11husgamt . . i 2O 17g 16 Vl3 g11 g g g W Det bør erindres, at maalinger af disse area1er er foretagne paa karter i liden maalestok, saa at de ikke er nøiagtige Efter tallene ligger hele 46 0fo af amtet 627 meter (2000 fod) over havet, i Sogn 53 0fo, i Fjordene 37. Skjønt hele 3630 km.2 eller 2O 0Z0 ligger lavere end 157 meter (500 fod), saa er arealet af ager og eng kun 392.0 km.? eller 2.1 0fo af det hele areal. Landets f0rm. En rigtig opfatning af overfladens form i dette amt forudsætter kjendskab til landets konfiguration i det hele. Beskaffenheden af Norges overflade er behandlet af forskjellige forfattere: af Keilhau i indledningen til Schweigaards statistik, af P. A. 2l[unCh i G(ea T’lOT’v(?glC(l, af Saxe i Brochs statistiske aarbog samt af ]Øerulf i forskjellige arbeider. Opfatningen af Norge og Sverige «som en eneste sammen- hængende fjeldmasse, hvis overflade, uagtet dens mangfoldige ujevnheder, især i Norge, dog i det store betragtet fremstiller sig som langt mere plan, end dens bjergnatur skulde lade for-