Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/479

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

466 NORDRE BERGENHUS AM‘1’. Paa gaarden Holmeset paa nordsiden af Førdefjorden i Sønd- fjord vokser der et prægtigt birketræ ved foden af en mod syd vendende klippeskrænt. I 2 meters høide maaler stammen 95 cm. til I m. i tvermaal; i en høide af 3 meter deler den sig i en mindre og tre større grene, der bærer en krone, som er hele 18 meter tversover. Høiden af træet er anselig, men ikke betydelig Vaaren 1879 blev det, saavidt vides, største svartortræ i Norge hugget. Det stod ved gaarden .4arholen i Indviken præ- stegjeld. Efter en af udskiftingsformand J. Sverdrup 1868 fore- tagen maaling, havde dette træ følgende dimensioner: høiden var kun 9.4 m. Et par fod over grunden delte stammen sig i tre mægtige grene, men under delingen havde den et omfang af 9.4 m. Den ene af de tre grene havde 1.9 m. fra jorden et Omfang af 4 m., den anden 4.4 m. og den tredje 4.5 m. Kronen havde en diameter af 2O m. Det fortælles, at en gren af dette træ, som for mange aar siden blev afrevet af en heftig storm, gav saa meget ved, at man brugte ti slæder til at kjøre den hjem. Paa gaarden Kvale i Iɔyster præstegeld staar en alm, som man, for at vinde løv til foder, flere gange har hugget i kronen. Træet, som blev maalt l873, var da kun 17.2 m. høit, men stammen, som indtil kronen har en høide af 2.5 m. holdt i bryst- høide 4.7 m. i omfang. Paa gaarden Kroken ved Sognefjord blev der, i aaret 1794 plantet fire almtræer, som da var 4—-5 aar gamle. Det største af disse træer havde 1867 en høide af 26 m. med 2.3 m. om- fang i brysthøide. Sammesteds blev der l861 hugget en a1m, hvis Stamme, som indvendig var hul, i en høide af 2.5 m. havde et Omfang af omtrent 5.6 m. Ved gaarden Fimreite i Sogndal, ved den nordlige bred af Sognefjord, staar en asp, som er meget gammel. Der fortælles, at den tidligere hver julaften er blevet trakteret med øl, d. v. s at den er behandlet som et helligt træ. Den er kun 18.2 m. høi, men stammen holder 1.25 m. fra grunden, 5 m. i omfang, og kronen har en diameter af 20.7 m. Dette er, saavidt vides den tykkeste aspestamme, som man hidtil har maalt i Nor-ge. Eken kan i Leikanger naa store dimensioner som Hal- landseiken. C l Sk0garea.l, f0rbrug og tilvækst. Forstmeste1— GtøcW—sen har opstillet en beregning over arealet af skog i Nordre Bergen- hus amt. Arealberegningen er udført paa den maade, at distriktets forstmænd paa reiser har indtegnet skogbestanden paa amts-