Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/480

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

S1(oG OG MYBER. 467 kartet og tildels paa karter af større maalestok. Der anvendtes særskilte farver (dybere eller svagere efter skogens tæthedsgrad) for naaleskog og for løvskog og særskilt betegning for blandings- skog samt for blandingens grad. Dette arbeide fortsattes gjennem adskillige aar. Skogarealet. Ben-eder. Nsa1eskog. Lavskog. Sum af skog. Km.Z Km.2 Km.9 1. Sogn fogderi. V Lærdal ......... 8.ss 26.ss 35.s1 B0l’g11Dd . . . . 0.so 3l.a-I 32.1—I Aa-1—dal . 30.o-I 62.ss 92.4s Lyster . . l6.ss 52.so 68.sa Hafslo . . 14.s-1 33.os 47.ss Sogndal . . 84.oe 49—u 133.u Au1—land . . 4.os 29.os 34.os Jostedalen . . 4.os 8.1—1 12.u Leikanger . . . 41.s1 25.9s 67.u Balestrand . . . . . “ 2.9s 69.1s 72.os Vik ....... . . l l1.1s 64.u 75.4s Kirkebø ..... . . 10.s1 46.sa 56.ss LaVik og Brekke . . . 18.—H Ö6.oo 74.s1 Gulen ...... 13.s4 l2.19 25.as Sulen . .......... l 0.0I — 0.s1 Sum for f0g(leriet i 26I.u 567.a2 829.u 2. Son— og Nordfjord f o g d e r i. Hyllestad . . . l . . 35—se 31—os 67.s1 Askvold ..... l O—u 2.ss 2.ss Yt1—e Holmedal . . . 38—en 79.14 117.—1s Indre H0lmedal . . 25—sa 77.9c l03—os Førde ...... 52—se 142—os l94.u Vevring . . 8—sa l5.se 24.n JøIster . 7.1o 36.s4 43.o4 Ki111l . . . 65—o1 62.oa 127—os BI’cm3Dge1’ . 22.—H 26.ss 49.u Gloppen . . 51.u 173.o1 225.es IndViken . 35.s9 74.ss 110.ss Str’yn . . . 20.oo 78.—ro 98.1o Eid ..... l0.e1 33.41 44.os H0rnindaIe11 . . 19.os 68.u 87.eo Daviken . . . I9.9o 65.1o 85.1s Selje . . . . . . . . . . — 4.os 4.os Sum for fogder-iet 413.11 973.so I 386.os f Sum for hele amtet R 674.se I 541.u 22l5.ss