Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/478

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SKOG OG MYBEH. 465 «Fra granfeltet i Fresvik er overgangen til Voss forholdsvis kort og fører over en pashøide af kun l O0O fod (314 m.) Efter et grantomt mellemrum af omtrent 4 mile (30 km.), der optages af de nu for barskog omtrent aldeles blottede meget høie og meget steile bredder af Nereimsfjorden og dens fortsættelse Nereimsdalen, træffes granen igjen paa Stalheim og nærmeste gaarde af Vosse- sti-andens præstegjeld, men kun enkeltvis.»“ Granen trives godt overalt, hvor den plantes. Enkelte træer i Nordre Bergenhus amt er bekjendte, dels ved sin størrelse og dels vel ogsaa, fordi der knyttede sig eller knytter sig overtroiske forestillinger til vedkommende træ. Slindebirken Dette træ, som høsten 1874 blev ødelagt af en orkanagtig storm, stod paa en haug, «Hydneshaugen», ved gaar- den Indre Slinde i Sogndals præstegjeld, ved den nordlige bred af Sognefjorden. Meget langt tilbage i tiden har denne birk været anseet for hellig, og selv i senere tid vovede ingen at skade træet. Det fortælles endog, at man selv i dette aarhundrede, pleiede julaften at helde «en kande godt øl» paa jorden om træet. Et gammelt sagn fortæller, at der i Hydneshaugen var nedlagt en sjelden skat samt en pengekiste, og at alt dette vog- tedes af en lindorm. Birken blæste ned i 1874. (Se forøvrig under overtro). Slindebirken har to gange været malet af to af vore tidligere landskabsmalere, Dahl og Feamley. Men dette træ har ogsaa til- trukket sig vore digteres opmærksomhed, og det kan være nok her at minde om professor Welhavens bekjendte digt. I august 1861 havde Slindebirken følgende dimensioner: Den korte stamme holdt lidt over grunden 5.6 m. i omfang; træet havde en høide af l8.8 m. og kronen en diameter af 21.6 meter. I Hafslo præstegjeld ved Lysterfjord staar en birk, der kaldes «Al-fsteigsbirken», som efter en 1867 foretagen maaling, var 22.3 m. høi; stammen, som ved grunden havde et om- fang af 3.1 m., deler sig 62 cm. over denne i to grene, som hver havde et Omfang af omtrent 1.9 m. Kronen havde en diameter af omtrent 14.1 m. Til dette træ knytter der sig den overtro, at det ikke maa røres med noget skarpt redskab, da der i modsat fald vil ske en ulykke paa den gaard, paa hvis grund træet findes. Ved præstegaarden i Indviken staar en pragtfuld, 22 m. høi hægebirk. Den holder i brysthøide 2.8 m. i Omfang og deler sig i en høide af 1.88 m. i to mægtige stammer, som tilsammen danner en krone, der har en diameter af l6.6 m., og fra denne hænger der ned indtil 5 m. lange guirlander af fine gi-ene. Træet er fuldkommen friskt, men dets alder er nbekjendt. 30 — Nordre Bergenhus amt.