Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/353

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

34O NORDRE BERGENHUS AMT. Ager og eng udu-ykt i 0Z0 af area1et. ’ 3 7 Bre1m . . . .... . Indre Holmedal . . 3.5 F ørde og Naustda-l . . 3.5 Indviken .... . 3.5 Jølster .... . Sogndal . . 3.1 Gloppen . . 2.9 Gulen . . 2.5 Kinn . . . . 2.5 Horni11dalen . . . 2.3 Bremanger . . . 2.2 Lavik og Brekke . . 2.2 Hafslo .... . 2.l Leikanger. . . . 2.0 Su1en . . . 1.9 Stryn . . . 1.8 Vik . . . . l.7 Ba1estrand . . 1.5 I)aviken . . . l.5 Kirkebø . . 1.1 Lærdal . . 1.0 Lyster . . 0.8 Aurland . . . 0.6 Borgund . . . O.6 Jostedal . . O.6 Aardal — ...... 0.4 I Sogn begynder vaaronnen i kystherrederne undertiden midt i april, ellers i slutningen af apri1. Længere ind i fjorden begynder vaaronnen først i mai, paa sine steder ogsaa, nær fjor- den, i april. I de yderste og inderste herreder i Sogn begynder slaat- o11nen først i juli, i de midtre dele af Sognc-fjorden ved St. Hanstider. I de inderste fjordherreder i Sogn Skjæres kornet ofte sidst i ju1i, oftest først i august, i Borgund sidst i august. I de yderste l1erreder, hvor der dyrkes havre, skjæres denne tidligst sidsti august, som oftest i september. I Nordfjord begynder ogsaa vaaronnen i kystherrederne i å1pri1, længere inde og høiere op ofte i april. Som regel begyn- der slaatonnen først lidt ud i juli og fortsættes i august Sep- tember er den maaned, da havren skjæres; i de indre bygder-, hvor byg dyrke-S, skjære-S kornet i august. I de fleste herreder i Søndfjord begynder vaaronnen sidst