Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/352

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JonDBnUG. O .4real a.f dyrket mark.— Førde og Naustdal . . Ytre Holmeda1 .... Jølster .... . Indre Holmedal . . Gloppen . . . . Indviken. . . . Kinn. . . . Daviken . . . Stryn. . . Eid . . . Selje . . . . Sogndal . . . Lyster . . Hafs1o . . Vik . . Breim . . Askvold . . . Hyllestd . . Gu]en . . . . Leikanger . . . . Lavik og Brekke . . . Balest1—and . . . . Hornindalen . . Aurland . . . Bremanger . . Kirkebø . . . Vevring . . . Læ1—dal . . . Aardal . . Sulen. . . Jostedal . . . Ager Og eng. Ager. Km.9 Km.9 3I.3 b.5 22.5 3.8 21.2 3.8 l9.7 4.3 l8.5 3.5 17.4 l6.9 2.5 16.1 3.2 16.1 14.9 3.7 l4.7 2.8 l3.5 3.2 l2.8 3.4 12.:3 3.3 12.1 3.0 12.0 2.5 1l.9 l.8 ll.O 2.5 lO.5 2.4 9.2 2 I 9.2 1.6 9.1 2.3 8.6 2.0 8.5 1.9 7.6 1.0 7.2 l.2 6.6 l.2 6.3 2.0 4.3 1.0 3.4 0.5 3.4 O.7 3.2 0.9 Borgund ...... Hvis vi ordner herrederne efter ager og eng, udtrykt 1 pro meter af he-rre(lets areal, saa faar vi denne række: E1d. . Askvold . Vevring . . Selje . . . Ytre Holmedal Hyllestad. . . Ager og eng u(1t1—ykt 1 0j0 af nu-ea1et. 5.9 5.8 . 5.3 . 4.6 . 4.5 . 4.l Eng. Km.9 24.8 18.7 l7.4 l5.4 l5.0 13.5 l4.4 l2.9 l2.6 ll.2 l1.7 1O.3 9.2 9.0 9.1 9.5 lO.1 8.5 8.1 7.1 7.6 6.8 6.6 6.6 6.6 6.0 5.4 4.3 4.3 2.9 2.7 2.3