Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/321

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JWil)8 N()Rl)BI—2 BERGHNHUS AMT. Ret ned for husebygningerne paa gaarden Stokkenes er bred- derne sterkt angrebne Her er brudt meget betydelige strækninger. Nedenfor denne høie mæle staar bredderne fremdeles i brud. Under høi vandstand strømmer elven over den nedenfor liggende tange og truer med at gjennembryde denne. Paa gaarden L(mg(Zl(md paa samme bred er et høit brud, ca. 24() m. langt Dybden er fra l-—1.5 m. med nogenlunde fast bund. Umiddelbart ovenfor Paahøl“sjos er en bagevje — Lisleøi1m- (11.;j(‘n —, hvor strømmen (bagstrømmen) sterkt angriber bredden. Dels liggende paa AZsaaker og dels paa Hildenes eiendom er et stort, høit brud af ca. 4O0 m.s længde og en dybde udenfor af ca. 2.5 m. Heraf ligger paa Alsaaker eiendom ca. 2O0 m. Paa gaarden Hil(lenes eiendom ligger de øverste 20O m. i brud. Øverst paa samme eiendom lige overfor gjennembruddet ved Bjørlo er et mindre, 70 m. langt brud. Paa Bjørlo eiendom har elven gjort et gjennembrud, hvorved den ganske har forandret retning, og hvorved Bjørlo eiendom kom til at ligge paa begge sider af det nye elveleie. Bredderne her ved Bjørlo, hvor elven gik igjennem, staar i brud. Stral(s ovenfor nævnte gjennembrud paa Bjørlo ligger elven sterkt paa ZO(’Zl(3—S’ eiendom. Længere oppe paa denne eiendom er et betydeligt brud, der imidlertid tildels er beskyttet af hensyn til veien. Det nederste brud paa venstre bred er paa eiendommen Roti. Her staar bredden i et jevnt brud i en længde af ca. 300 m. Paa eiendomméne Solbakken og Navelsaaker danner elven en meget sterk bøining, hvorved dannes en halvø, hvor gaarden .R()ff‘)7(’8 ligger-. Paa den smaleste del af denne halvø bryder elven sterkt paa begge sider og truer med gjennembrud. Langs bielven Le“::(7øla er der nogle brud. HornindalSelven optager i Hornindalen paa sydsiden: Knmls(laLcelvm der kommer fra skaret vestenfor Holtenfjeld, falder ned i Knudsdalen, hvor den danner et lidet tjern, og løber ned gjennem dalen med bugtet løb optagende etpar mindre tilløb og forener sig med Hornindalselven ovenfor Nygaard. Et-ven fra det lille tjern vestenfor Holeskarhornet løber med jevnt fald i nordlig retning og falder østenfor Taraldsæter ud i HorindalSelven. Paa Il()l’(Z—9“íd(’)l optager Hornindalselven i Hornindalen: Fra Blaac;ab?, vestenfor Hornda1srokken, løber i sydlig ret- ning en elv ned gennem dalen, danner Buvatn, gaar videre forbi Horndals sæter og falder ovenfor Moldsvor ud i Hornindalselven. ]’ZjO7’Z(f(LZS(‘Zl.?(?Il (IIjortedøla) løber fra tjemet i det øverste af Hjortda1en i sydlig og sydvestlig retning, optager Litledals-