Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/320

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 3()7 Langesæterelr;en gaar fra Langesæter(jern paa grændsen mod Indviken herred indtil henimod gaarden Sindre (i Indviken), hvorpaa den gaar ind i Hornindal herred. Denne elv har lidet fald. Den optager en elv fra Svinges(etervafn. Eid.s-elvens (Hom“indalselvens) nedslagsdistrikt er i Stryn ........ 12.0 km.2 i Gloppen . . . 2.0 » i Indviken . . . 25.6 » i Hornindal . . 300.8 » i Eid . . . l08.0 » 448.4 km.2 Hornindalselven kommer fra tjernet nordenfor Holtenfjeld i Hornindal, danner straks nedenfor dette et lidet tjern, hvorpaa den i nordvestlig retning løber ned igjennem dalen mellem Rørhusnibba og Moldsvorhornet med lidet fald, hvorpaa den fossende gaar ned i Hornindalen øst for gaarden Moldsvor, bøier midt mellem denne gaard og Lien i sydvestlig retning, løber ned gjennem Hornin- dalen med ringe fald og smaabugtet løb mellem dyrkede bredder indtil øst for gaarden Lillestølen, hvor elven bøieri sydlig retning og gaar forbi Hornindal kirke ud i Homindalsvatn. Over den fører en bro for gaardveien til Seljesæter, og en for hovedveien nordfor Tomasgaard. “ Afstanden mellem Hornindalsvatn og fjorden er kun 7 km., men længden efter elven er betydelig større, da denne gjør mange bøininger. Hornindalsvatn ligger ca. 52 m. over havet. Faldet er til- dels koncentreret— i fosser, men strømhastigheden.er paa sine steder ganske betydelig. Elvene bredder staar paa lange strækninger i brud, og mæ- lerne er tildels høie. De omkringliggende eiendomme er af ganske betydelig værdi og lider overmaade meget af elvens angreb. Det første brud paa elvens høire side nedenfra ligger paa gaarden Sækken-es i en sterk krumning. Bredderne er delvis høie og materialet er ler. Dybden udenfor, især i den nederste del, er meget stor, fra 5—6 m. Strø1nmen er ikke sterk, isgangen er ubetydelig, og flødning foregaar ikke. Ovenfor dette sted staar elven i brud i en længde af ca. l0O m.; her er dybden mindre. Noget længere oppe paa samme bred begynder brudde11e paany. I bugten ligger to mindre holmer, paa hvis indersidc gaar et ca. 10 m. bredt og l m. dybt løb, som graver sterkt lige i vinkelen.