Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/322

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 309 elven og Skipedalselven, hvilken sidste faar flere mindre tilløb. gaar saa i syd og forener sig med Horindalselven øst for Fannemæl. Fra skaret vestenfor Bræl(eggen gaar et 111indre vasdrag forbi Kviven sæteri sydøstlig retning og falder ud i Hornindalsvatn ved Litlestølen. Ela;en, der falder ud i .IøO—Sbll)l(Y(‘]], kommer fra Svingesætervatn i Indviken ind over herredsgrændsen vestenfor gaarden Øen og gaar med lidet fald og bugtet løb i nordvestlig retning. ()trP(laLselven kommer fra skaret vestenfor Kviven, gaar i sydlig retning ned gjennem dalen og falder i Hornindalsvatn forbi Otredal. Heggedalselven dannes ved sammenløb af elve fra Kviteggen og Nonshom, hvorpaa vasdraget løber i sydvestlig retning og danner Heggedalsvatn, der optager et tilløb fra tjernet mellem Kviteggen og Frislihorn. Herfra gaar elven i sydøstlig retning mellem steile bredder, optager tilløb fra Drakefjeld, bøier i syd- vest forbi F risligaardene, indtil den træffer grændsen mod Eid, følger denne et kort stykke i sydøst og fortsætter lidt mere østlig, indtil den ved MæIeim falder ud i Hornindalsvatn. Eidselven (Hornindalselven i Eid herred?) løber fra Hornindals- vatus vestende ned gjennem Eidsdalen med ringe fald og meget bugtet løb mellem dyrkede bredder og falder ud i bunden af Eidsfjorden forbi gaarden 0s. Den har en bredde fra 8 til lo m. og fører en betydelig vandmasse. Over den fører to broer, nemlig broen for gaardveien fra gaarden Moen og broen ved Skipenes, der er l4.1 m. lang og byg- get paa tre stenkar med træstrækbjelker. Denne elv optager foruden enkelte mindre bække: Lev(løla, der kommer fra Ljøsethornets sydskraaning, løber i sydlig retning forbi Hjelle sæter, derpaa med stort fald til Lev- dal og herfra i sydøstlig retning forbi Øiene og falder ud i Eids- elven. H—jelleelven gaar fra det lille tjern øst for Saate11 i sydøstlig retning, bøier kort ovenfor Alsaaker sæter i sydlig retning og gaar herfra med stridt løb ned i dalen, hvor den forbi Hjelle falder ud i Eidselven. EIVOb1’11d. Adskillige elve i Nordre Bergenhus amt foraar- sager brud paa bredderne der, hvor de kommer ned i det af løse materialier bestaaende terrasseland. En hel del af disse elvebrud i L(erdalsel-P—m. ()l(7(wel1:(W, Hornin- dalselven og Hjelleel-een med flere elvebrud er omtalte ovenfor under vasdragenes beskrivelse.