Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/312

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vAsI)BAG. 299 tjern og gaar saa i sydlig retning, danner EYIý6’lZ(’)l‘U(lf7l og kort nedenfor dette vestende Kroksta(l1Patn, hvoraf kun den østre del tilhører Gloppen herred, hvorpaa vasdraget gaar ind i Kinn. 0seelven danner saaledes paa grændsen mellem Gloppen og Kinn nævnte Krokstadvatn, hvoraf den største del falder i Kinn. Lige vestenfor dette danner vasdraget Løkkebøvatn og strak sønden- for dette I)l(l(’.S’f(l«(lU(lV)t, der kun ligger l.6 meter lavere end Løkkebøvatn. Fra Indestadvatns sydende løber elven under navn af Stor- el1xen i sydvestlig retning med tildels bugtet løb, af og til udvi- der den sig og danner mindre øer, hvorpaa den gaar ind i Øvre- mtn. Dens fald er fra Indestad til Øvrevatn — paa 3.5 km. længde —— 34.5 meter. Fra Øvrevatn falder elven gjennem l’ads(et(*Iîfbs i Vads(et(“rvatn, fra hvis sydende den sterkt strøm- mende gaar ned i SmrdalsvatVe og fra dette med 34.5 meter fald paa 1.5 km. længde i nordvestlig retning under navn af ()seel1“—en eller ()ssfrupen. Dette vasdrag optager paa begge sider flere mindre tilløb, hvoraf det betydeligste er elven, der falder ud forbi Syr- dalsøren. Denne elv kommer fra nordsiden af Blaafjeld, løber i sydlig- og sy(lvestlig retning til Ramsdal og derpaa i vest med lidet fald forbi Svarthumle, danner nedenfor denne gaard Sc“arfhumlP— Hafn gaar derpaa i vest og nordvest forbi Langedal og falder forbi Sy“rdalsøren i Storelven. Kort søndenfor Langedal optager elven et tilløb fra .Ionsta(l:Bat“ i Naustdal herred. Over Storelven fører ved Eikeml(l(1n en bro, der er bygget paa 3 stenkar; broens bred(le er 3 meter og længde omtrent 3l meter. I den saakaldte Eikefjorddal eller Indestaddal ligger som ovenfor nævnt 4 vande: Storfjorden eller Emjellenvatn, Krok- stadvatn, Løkkebøvatn og nederst Indestadvatn, der samtlige har sit udløb til Høidalsfjorden. Storfjorden er 9—1O km. lang og har sit afløb gjennem den over l km. lange SagaeIv til Krok- stadvatn. Dette er omtrent 3 km. langt, har gjennem den 250 meter lange I(I’Ok-S’f(l(Z6’ZlI’ sit afløb til Løkkebøvatn, som er 4 km. langt, og som falder ud i Indestadvatn gjennem Løkkebø(1l1)en. Indestadvatn til gaarden «Øren» nederst er 3 km. langt, og vasdraget nedenfor Indestadvatn til Høidalsfjorden er omtrent 9 km. Storfjorden ligger omtrent l82 meter over havet og hen- ved 78 meter høiere end Krokstadvatn. Høideforskjellen mellem dette vand og Løkkebøvatn er omtrent 2.2 111eter og mellem det og Indestadvatn ca. l meter. Straks ovenfor Storfjorden ligger vandskjellet mellem Indestaddalen og Hye(lalen, der fører ned