Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/311

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

298 NORDRE BERGENHUS AMT. .4amof, hvor den igjen bøier i syd til gaarden Kc=amme og løber derfra i vest og sydvest, indtil den ved Naustdal kirke falder i Førdefj orden. Nausta har i hele sit løb temmelig sterk strøm og danner flere fossefald; intet af disse har nogen større høide; dens fald fra øvre Langevatn til fjorden er 885 m. Bredderne er, især paa strækningen fra Vonevatn til gaarden Aamot. tem- melig lave og oversvømmes stadig vaar og høst foruden ogsaa ved større regnskyl; ikke ringe skade forvoldes da særlig for gaardene Indrekvams, Herstads og Reiekvams vedkommende. Nausta optager mange tilløb paa syd— som paa nordside11. Paa sy(lside)2: A(ZsPdalsel1*m dannes af elve fra nogle smaatjern søndenfor Blaafjeld; den løber vestlig forbi Ødebostad, Espe og Aase og falder forbi Huksæter i Nausta. Elven —fra Ti-o(lals1:atn løber nord og falder forbi pladsen Bru- .fl(l(tY(’Il— i Nausta. Ti-ol(Ibo1mÐafn falder gjennem en kort elv ud i nedre Langevatn. Paa nor(Z.S—i(l1—n: Hydalsel-ven kommer fra et lidet tjern paa nordenden af Kleve- fjeld, løber i vest til Hydalen og derpaa i sydvest nedigjennem denne dal, danner I—[yvatn, hvorpaa den, først sterkt strømmende og senere med mindre fa1d, løber ned gjennem dalen og falder nedenfor Aamot i Nausta. Over den fører broer ved Hove og ved Hamre. Hovebroen er bygget paa tre stenkar og er ganske solid; dens længde er 26 m.; Hamrebroen er ikke fuldt saa lang. Almindelig benyttet *(?(ld(’—9t(3(Z er der ved Smaa(lal; dets bredde er ca. 56 m., og dybden overstiger ved almindelig vandstand neppe O.9 m. Elven vades, naar dens vandmasse er liden, paa flere Steder, nemlig ved KÏl.’di)lilIt(? og Jon-sfa(l. ()seel-P.—ms nedslagsdistrikt er i Naustdal .... . l7.6 km.2 i Vevring . . 18.4 » i Gloppen . . 100.0 » i Kinn . . 132.4 » 268.4 km.=’ Stol-elv(—H i Gloppen, længere nede kaldet 0seelven, gaar fra I—tørviks(eter“cPatn i sydvestlig og vestlig retning og danner Rør- vikmtn, fra hvis vestende den fortsætter i vest, danner et lidet