Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/266

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vAS1)RAG. 253 vandmasser er bestemte. Disse iagttagelser er i vintermaanederne, naar vandstanden er temmelig stationær, ugentlige, men de andre maaneder daglige. Af disse Observationer lader den vandmængde, som aarlig strømmer ud gjennem Lærdalselven, sig bestemme. Den laveste iagttagne vandstand ved Øie bro, 4.15 meter paa vandmærket, svarer til en vandmasse i elven af 3 m.3 vand pr. sekund, vandstanden 4.5O meter svarer til 8 m.3 pr. sekund, 5.00 meter til 44 m.3, 5.ÖO til 105 m.3 vand, 6.00 meter til 2OO m.3 og den høieste iagttagne vandstand 7.1O meter til 456 m.3 vand pr. sekund. De laveste og høieste vandstande med de tilhørende vand- masser er nedenfor angivne. . LaveHte vandstand Tilsva.rende Hø1este vandstand Til1—svarende dag. vandmasse dag. vand1nasse pr. selmnd pr. sekun(l i m.9 i m.9 l893 19de ju11î 6.16 234 1894 . . 3Ote november 4.:36 5 7de juli 6.35 28O 1895 . . 31te marts 4.30 —l 19de mai 6.30 254 1896 . . 6te december 4.18 3 11te juni 6.4O 295 l897 . . 4de april 4.15 3 29de mai 7.10 456 l898 . . l3de marts 4.:38 5 3Ote juni 5.96 19O 1899 . . . 8de april 4.44 G 5te juli 6.45 31O Igjennem Lærdalselven er efter iagttagelserne ved Øie bro løbet følgende antal millioner m.3 vand aarlig: Vand i millioner m.8 1894 l383 l895 1079 l896 1071 1897 l163 1898 l312 1899 817 I 1893 mangler iagttagelser for januar og februar, men de øvrige 1O maaneder er der løbet gjennem elven 1lO4 millioner m.3, og da vandmængden i de 2 maaneder januar og februar er ringe, aldrig saavidt iagttaget mere end 8O til 9O millioner m.3, saa har vandmængden i 1893 været henimod 12OO millioner m.3 De her angivne tal skulde da repræsentere den aarlige faldne nedbør formindsket med den vandmængde, som fordunster, og denne sidste vandmængde udgjør sikkerligen her nogle hundrede mil- lioner m.3, med hvilke de ovenfor angivne tal skulde forhøies for at faa den faldne aarlige nedbørmængde i vasdraget.