Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/265

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

252 NoBnP.E BERGENHUS Au-r. Mellem Vaagsø og Stadland gaar ind Sildegabet, som er en brugelig indseiling fra havet, men ogsaa den er uren. HaV1Ie1Ie i amtet er omtalte under beskrivelsen af herrederne. Følgende havnearbeider er fuldførte i Nordre Bergenhus amt efter 188O: 0mkustninger Silden, nordre afsluttet 1888, molo og mudring . kr. 74 794.40 Drage. afsluttet 1894, molo ........ » 25 421.74 Mol(l(1s-cmd. afsluttet 1895 (undervandssprængning). » 1]446.28 Florø, afsluttet l896, molo ........ » 57 102.48 Arbeider, som er under udførelSe og antagelig bliver fuldførte i 1901, er: Vet-nik ..... overslag kr. 44 800, molo og optræk m. m. Ervik . . —— » 49000, — — Leikangm“. — » 23 65(), molo og landgangsvor. Vasdrag. EIVe. Amtet har et meget Stort antal elve, men da fjordene gaar langt ind i landet, og da vandskjellet mod øst ikke ligger langt borte, saa er ingen af elvene overmaade lange. Sædvanligvis er det vilde fjeldbække, der svulmer op i flom- tiden og om sommeren, naar sneen tør; mange af dem næres af isbræer, og disse elve har da den for bræelVene eiendomme- lige farve. Det følger af landets forn1, at elvene paa mange steder danner fosser, og smaabækkene hænger ofte udover fjeldsiderne i en række af frie fald, afbrudt af mindre afsatser. Kun de færreste elve er udnytte(le i industriens tjeneste, og for færdselen har de fleste ingen betydning, da de ikke lader sig befare med baad undtagen paa korte strækninger. Derimod har de store indsjøer i vasdragene betydning for færdselen. Flere elve i Nordre Bergenhus amt er, som senere omtalt, gode lakseelve. Der er tidligere flødet i nogle vasdrag, men nu er flødningen i elvene saa godt som ingen. Om vandmængden i elvene. Ved Øie bl’0 i Læ1—dal har kana1— (lirektøren fra februar 1893 ladet anstille iagttagelser over vand- standen i Lærdalselven, ligesom de til vandstanden svarende