Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/267

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

254 NoRnRE BERGENHUs AMT. De senere anførte tal vil vise, at de iagttagne nedbørhøider, der skulde repræsentere mere Vand end de vandmasser, elven fører, stadig er m“indr(“ end disse, med andre ord, elven fører mere vand, end der efter de foreliggende iagttagelser skulde falde fra himlen. De stationer, hvor regnhøiden er iagttaget i Lærdalselvens nedslagsdistrikt, er: L(erdalsøren i Lærda1 5 m. o. h., Nese i Bor- gund 364 m. o. h., Breistølen i Borgund 994 m. o. h. og Mari- .ctuen i Borgund 788 m. o. h. Fra disse 4 stationer har man iagtta-gelser over nedbøren fra juli 1895, og fra de tidligere aar har man iagttagelser fra Lærdalsøren. Aarlig ne(lbør i millimeter: Lærda.lsøren. Nese. Breistølen . Mai-lstuen. L893 . 813 Î894 . 738 Z895 . 7l4 I896 . 739 504 5 542 Z897 . 891 539 — 642 ]898 . 875 617 — 655 Î899 .... 517 49O — 53l Fra Breistølen mangler nogle iagttagelser. Efter Observa- t1ionerne i Lærdal og efter midde1tal af de maanedlige Observa- tioner paa de 4 nævnte steder skulde nedbøren i Lærdalselvens nedslagsd.istrikt have været: Nedbm-en i Lær(lals— Dera1’ beregnet Vandmængde i LærdalH— Dera1 vand- elvens nedslags— va.ndmasse elven maalte i høide fordelt distrikt i millioner n1.8 millioner m.8 paa nedslagn- 11l111. distriktet i rnm. Z893 . . . 813 937 ca. 12OO lO43 Z894 . . . 738 849 » 1388 1202 L895 . . 714 821 » 1079 938 Z896 . . 570 656 » l071 931 ’897 . . 691 795 » 1l63 1011 Z898 . . . 717 825 » 1312 114l

899, . . —må See ) 81? 710

Det viser Sig, at de vandmængder, Som man faar ved at regne paa grundlag af nedbørhøiderne, ikke giver mere end 6] til 78 0Zo af de vandmasser, elven fører, og da nu det fordun- stede vand kommer til, saa føres man til den antagelse, at ned-