Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/248

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HAvP:T, FJoBm-: os HAvNE. 235 dens længde regnet fra Lysterfjordens inderste bund til de yderste skjær være 206 km. Fjordens bredde er idet hele tiltagende, saaledes at den in- dersti Lysterfjorden er noget over 1 km., nær Lysterfjordens munding 2 km., bredden stiger til 4 km. omtrent ved Leikanger, og senere har fjorden en bredde af mest 4—5 km., paa den største del af sin vei. Dybderne i Sognefjorden er meget mærkvæ1—dige, idet den midtre del af fjorden har den største dybde, som overhovedet er iagttaget ved den norske kyst, medens fjorden grundes af ved mundingen og ude i havet udenfor fjordens munding er der meget uúndre dybde end inde i Uorden. Sognefjordens største dybde er nemlig 1244 meter (66l favne); i en afstand af 2 kilometer fra fjordmundigen er dybden ude i havet derimod kun l24 meter (66 favne). Følgende tal angiver dybderne i S()(jk7I(3.ZjO7“(Y(’)t; dens inderste arm, Lysterfjord, er betragtet som hovedfjord. Første række angiver lodskuddets afstand fra inderste fjord- arms (Lysterfjo1—den) bund, anden række dybden: 1 Kilometer Dybd1— i nu-tor 1’ra bunden l 8l 5 137 l9 369 28 444 36 4i53‘) 44 642 57 93O 7O 962 82 101l ll2 ll19 124 l23l 136 1244 l49 l229 160 1244 l68 847 l75 ll86 l81 678 207 497 214 l75 218 l58 Det sidste lodskud 158 meter er taget ved fJordmund1ngen ved havet i Sognesjøen.