Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/228

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

AARS’I’lDERNE o(; vi-:1n1.1(;1—:Vr. 215 lertid meget sjelden hos os, derimod sees den oftere paa bræerne i de arktiske egne, saasom paa Spitsbergen. Den røde sne op- træder ikke alene paa bræerne, men ogsaa paa større snefonner, som ikke smelter fuldstændig i løbet af sommere11, kan man finde de11. I begyndelsen af 1881 iagttog I. D. S. Lan(lmark fra Selø, at sneen ved et natten mellem 26de og 27de januar in(l- truffet betydeligt snefald var saa smudsig, at fjeldsiderne mange- steds viste sig ganske graalige. “ Samtidig observerede overstiger .]oh)1sen ved Grimeliens gruber (ved Stavenesset), at sneen sammesteds om morgenen den 27de januar var farvet af «et fint, sort, askelignende stof*). Den rimeligste forklaring af dette sorte støv, der efter den mikroskopiske undersøgelse viste sig at bestaa væsentlig af kul- støv, er, at det hidrørte fra en større bys eller et fabrikdistrikts af skorstensrøg o. s. v. sterkt forurensede atmosfære. Vindeus ret- ning og styrke var ogsaa før snefaldet, der var for11re11set af det sorte støv, saadan, at der ikke var noget iveien for at antage, at det kunde være ført over Nordsjøen fra en eller anden større by eller et fabrikdistrikt i Storbritannien. I prøver af sne fra Jostedalsbræen er fundet foruden aIger ogsaa mugsoppe og gjærlignende former. Prøverne indeholdt ogsaa bakterier. I bække, der kom lige ud fra bræen i en høide af 1600—170O meter, fandtes saavelsomi sneprøverne bakterier i et antal af 2—-2O0 pr. cm.3 (L. I—[. B. S’(Phmel(1l.9. II ZVorm-alt lZ(fftryk henført til 3()—aars pe)—i()1Y(Þrz 18(i(i-95, T’(31fI((’(?)’(’f til oÔ C, —1:3C norlig bre1l(le og havets o1:e1ylade. -—.— —.ỳZ— AmWn „„..„— —d„ — —“A—— —r.. — O C l -g S j n —d . å S E “ ɔ ?“ S I V:“; C i 1— M I auuar Februar Mar1 s X pr1l Hm J um August September Oktober Non ember December Aaret 75c) 6 9 B 10b O o 6 I 8 O l O b 3 lå äo 7Ö7 6 758 O O I la 5 e 7 s 5 o 18—: )

)9

H 158 O B I ) 6 o O ɔ E l g l E l l ff W H Z E * E ỳ s j få l gå l —G ɔ l G . G ( G P J . ] — æ Y, O . . . . . V V. I—““.. Ï P T. ] V—6s.=. v:s.“ ”: . . . . ö7A; ‘8. 58a 5ð. I “im 58 “ — . . . . 5 .B t ‘7. 57.s i 8. 58.s 58 . ’ . . . ?’ 5 .o “ O. 60.s V 60. 60.s x . “ . . . 6o.ɔ W eo.c 6o.= J 60.a oo.; E eo “ . . . Y 60.:1 60.a 60—G ] 60.1 59.9 6 Juli .... . . I ö8.2 58.1 58.a: 57.9 ] 57.e 58 . . . . . . år Ö7.ä I ð”.s * ö7.—: 57.e 57.1 51 1 . . ’ ö7.—Y — 5 .2 ] 58.a * 58.—I 58.å — 58 W . . . — ð6.s l Ö6.s . Ö7.o “ Ö7.s ] 57.u “ 51 P . . Y ðÖ.1 I 57.0 Þ 56.s 38.o E 58.—: Ö1 s . . 1 Ö4.=J “Ö..x; 3’.11I v. i:”. se le k, J—ni W —Z femr, „—„ „— „ „ l r . . . I . . I 758.2 ”ð . ” . 7“ . 1 . l