Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/229

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

216 NORI)RE BI—JR(iI—2NHL?S AMT. VindenS styrke er meget for-skjellig; som det Sees, har den inderste station i Sogn det stilleSte veir, O.5 i gjennemsnit, naar O udtrykkes ved stille og G ved —orkan. I Sogndal blæser der lidt mere, end mere i Bal(1Strand, AalhuS og Dombestein og mest i Florø og Aalesund. O O X. 2IIidZ(=r() (?imlstyrke. (): .§;till(?, 6 = orka)1. Z—W—§« W—.§;*—îä1ätä — E [ —;; “ E: H æ ?“ —Z = — 1 1 = 1’§1„§;LÊ.Ðï§1ä”—in-§§§1Ë( F E Æ Z—T P På ( få 1 g g I S .§ « å ? i å W G W æ-’—E n —G t “ ? ] W r Z e W— i-Í „î m’] „, Vid W—i ] —— L,ZÎ Î .“.—;’i“W — i t’“ J „„ 9“ t s M S t † d L d d n .Iä111111P. . W 2.c t 1.;1 2.—— ] 1.; I 1.ɔ O.c; o..; r 1.c d 1.1 r 2.;1 = 1..; Februar . . t 2.o I.T t 1.: t I.2 Y I.s 0.v O.u 0.s G I—o t 2.—I 1.Ö Marts . . . U 1.s I ].:— j 1.T I La I 1.2 0.: . O.1x W 0.9 t I.o 2.4 4 I.4 April . . . i 1.s f l.:s I.0 1.a I 1.2 et 0.9 . 0.1; 0.B l.o 2.1 I.1 Maj .... E 1.Ö I 1.ɔ 1.= P 1.V J 1.ä . 0.c O 0..; U 0.C o.ɔ I 2.1 r 1.ä J11111. . M 1..; h 1.=. 1 1.—; 1.—; 1.c o..; W 0.; I 0.c o.c “ 1.: 1.:. Juli .... I.s I.:x l.6 1.:) t I.1 ] 0.e 0.4 1 0.s 0.H G 2.o I.4 August . . W 1.4 I.: I 1.u t 1.u I 1.o 0.å “ O.s þ 0.T O.s 2.o . I.4 Sc111c111bc1x W r 1.x I 1.1 J 1.“ W 1.c E 1:Þ.:. O.“ 0.9: os r 2.1 C 1.; Oktober . 1.x 1.ɔ W 1.1 1.= ‘ 1.1 W —:).= O.—; I o.;— o.c r 2.:. I 1.ä X0Vc111bcx .M 1.ä 1.ä — 1.ɔ 1.1 C 1.x 1:1..1 0.c I o.ɔ1 V 1.c 2.—; . 1.ä De(“ember . 2.o: ].s ( 1.9 ].Cx n I—S 0.1“x d O.6 t 0.9 I.o U 2.s î 1.s en mr ei m-;e, — ut både — s s s — J de et —-þe „ W l.V à 1.:1 t I.v t I.5 t l.2 W 0.v ] 0.å 1 O.s d 0.9 2.1 d 1.:; t r i XL Vindenes hyppighe(l p)—O mille. ..4(lZ(’—§lI7l(V. N. Nu O. sO. s. sv. Nv. s1111c-. Januar . 17 45 215 123 139 206 45 131 Februar . 26 6O 227 121 120 189 50 l22 Marts . 39 72 189 108 113 165 73 153 April 88 105 13O 79 81 128 77 207 Mai . 172 145 77 44 6l 104 111 l52 Juni . 215 122 5O 29 43 83 171 l45 -Juli . . 211 109 51 27 4O 93 138 l88 August . l63 112 64 46 49 99 l13 2l4 September 7l 73 114 7O 85 l45 78 229 0ktober. 145 2O 23 188 l49 79 253 l22 November 36 64 201 122 l39 16O 58 138 December 2O 50 20O 118 137 19O 59 1453 Aaret . 1O0 82 128 90 mi 137 102 162