Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/226

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

AARSTIDERNE OG vEm1.1GET. 2 13 I Aurland er sneen borte i slutningen af marts maaned, men der er i regelen lidet sne hele vinteren. I Lærdal falder usædvanlig lidet sne. Det høieste snefald er ca. 3O em. I snevintre hænder det, den ikke gaar bort før i slutningen af marts. I Borgund gaar sneen bort i april, undertiden før og tildels senere, efter veiret. Paa de øverste gaarde i dalen oftest ikke før ud i mai. I regelen er der liden sne, da denne tør væk, men man er oftest plaget med barfrost og issvul over marken. I Aa-rdal er der liden eller ingen sne i bygden. Hvis der en vinter falder noget sne, blir den aldrig liggende over midt-en af mai. Der er ofte snebart hele vinteren. og det har hændt, at man ikke har faaet brugt slæde til transport af sten og lignende. Sneen pleier som regel i Lyster at gaa bort i sidste halvdel af marts eller senest de første dage af april paa st-rækningen langs fjorden; men fremme i da1lbygderne først i sidste halvdel af april og i mai. Sneen pleier at gaa bort i bygden i Ytre Holmedal i marts og ud i april maaned. Veiret er omskifteligt, og det er ofte sne- bart i den del af herredet, som ligger ved fjorden. I Indre Holmedal i Søn(lfjord gaar i regelen sneen bort i første halvdel af april. I Vet-ring pleier sneen at gaa bort meget forskjelligt, i regelen ikke udover midten af april paa gaardene og i hje1nmemarken. Paa selve gaardene, der mest ligger ved sjøen paa hver Side af fjorden, er sjelden nogen fast sne hele vinteren, men den kommer og gaar. I Naustdal er der i milde vintre nede ved sjøen liden sne den hele vinter. Som regel er der snebart i slutten af marts. Oppe i dalen kan den ligge paa bøene lige til slutten af april, ja til midten af mai. I Førde pleier sneen at gaa bort i bygden til forskjellige tider og efter gaardenes beliggenhed fra begyndelsen af marts til slutningen af mai. Almindelig pleier den gaa bort i april i byg- dens lavere egne, lidt senere høiere oppe i dalene. I Jølster pleier sneen at gaa bort i bygden almindeligst— i tiden mellem 15de og 30te april. Naar sneen ligger høi ud i april maaned, bruger man for at paaskynde tøingen at sprede muld udover sneen især paa agrene samt tildels paa dyrket eng. Dette kaldes «at mulde». Muldingen har i klart veir stor virkning l Daviken pleier sneen at gaa bort almindeligst i sidste halvdel af april. Dog har det hændt, at den er blevet liggende til langt frem i mai.