Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/225

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

2l2 N()RI)RI—I Bl-2RGENH[YS .XMT. yderst mod havet kan dog sædvanlig tid for s11esmeltningeni bygden ikke angives. I det regnfulde og i høieste grad nstadige klima her veksler i regelen regn og slud, men der kan være sne hele vinteren. I Sulen og Askvold gaar sneen bort i regelen i slutten af marts eller begyndelsen af april. Kinn ligger tæt ud til havet. Der falder sneen ikke i stor mængde, navnlig ikke i Kinn sogn. Sneen gaar der bort tem- melig tidligt som i Askvold, og snelaget er i almindelighed tyndt. Derimod i Svanø og Eikefjord sogne falder sneen ofte tyk og ligger gjerne til ud i april. I begyndelsen af mai er som regel sneen der borte paa indmarken, men i udmarken og høifjeldene ligger den undertiden lige til St. Hanstider, men da er den som oftest forsvunden i en hast. I Bremanger pleier sneen at gaa bort i april — ellers for- skjelligt efter veiret. Veiret er i Selje meget omvekslende, og sneen gaar og kom- mer ofte i løbet af vinteren, men den er som oftest borte af hjemmebøen i slutten af april. I de ydre fjordherreder pleier sneen at gaa bort i april. I Hyllestad ligger sneen sjelden længe ved sjøkanten. Enkelte vintre er det snebart fordetmeste. I kolde vintre blir sneen gjerne liggende til midten af april. 1 fjeldbygderne, som SunbOtn, Høi- dalen, Skorsdalen og Dalsbygden har man almindelig sneen lig- gende fremover til udgangen af april i kolde vintre. Sneen pleier at gaa bort i bygden i Ki1—kebø i marts og først- ningen af april; her er i det hele lidet snefald. I Lavik og Brekke pleier sneen at gaa bort som regel først i april ved sjøkanten; paa fjeldgaardene noget senere. Som regel er der dog snefrit i april. Fjeldhavnene kan dog være snedækkede in(1til i juni. I Vik gaar Sneen bort mellem slutten af marts og slutten af april. I BaleStrand gaar i almindelige gode aar sneen bort i slut- ningen af april og begyndelsen af mai, men i koldere aar først i slutningen af mai og begyndelsen af juni. I Leikanger gaar sneen bort i slutningen af april maaned og i gode aar i begyndelsen af 1naanedeu; dog er dette noget forskjelligt i de forskjellige dele af herre(let. Sneen ligger længere paa søndre end nordre side af fjorden, saa— hovedsognet ofte er sneba-rt i marts maaneds slutning I Sogndal pleier sneen langs sjøen at gaa bort i slutten af ma1—ts, længere fra sjøen og oppe i dalførenei slutningen af april, og oppe i fjeldbeiterne svinder den først fremover i mai og juni og lige ud i juli maaned.