Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/21

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

8 NORDRI—Z BERGENHUS AM’l’. Ifølge kgl. resl. af 1Ode august 1885 skal Gloppen herred (leles i to herreder: Gloppen-“ herred, omfattende Vereid, Hyen og Gjemmestad sogne, og Br(“im herred, svarende til sognet af samme navn. Delt fra 1ste januar 1886. Ifølge kgl. resl. af 22de Oktober 1887 er et nyt Sulen præste- g(jeld oprettet, bestaaende af sognene Sulen og Husø af Evenvik præstegjeld i Bergens stift samt af følgende 8 gaarde: Leknesund, Hersvik, Kraakenes, Vassøe11, Refsøen, Steinsøen, Færøen og Viken (matr.—no. 54—61) af Vilnes sogn i Askvold præstegjeld tilligemed gaarden Krakken (matr.—no. 50) af Øn sogn i Hyllestad præStegjeld i samme stift. I det nye præstegjeld, som er henlagt under Ytre Sogn provsti, er Sulen Sogn med de nævnte ni gaarde hovedsogn. Fra samme tid er de ovenanførte 8 gaarde a-f Vilnes sogn l1en1agte fra Askvold til Utvær herred og gaarden Krakken lige- ledes henlagt fra Hyllestad til Utvær herred, saaledes at samtlige disse gaarde faar skoler og fattigvæsen fælles med Evenvik skole- og fattigvæsen. Ifølge kgl. resl. af 18de januar og 8de mai 1889 er Eik(Word kapeldistrikt af Svanø sogn, Kinn præstegjeld, fra 1ste september ]889 overgaaet— til et eget annekssogn. — Ifølge kgl. resl. af 17de mai 1890 er følgende forandringer med hensyn til benævnelSen af endel thinglag og lensmands- distrikter m. v. bestemt at skulle finde sted fra 1ste juli l89O: Solvorn og Marifjæren skal danne et t-hinglag og kaldes Hafslo thinglag. Sogndal og Norum skal ligeledes danne et thinglag og et lensmandsdistrikt og benævnes Sogn(lal thinglag og Z(?II—S“I)t(m.(Z—S’— (livtrikt. Aurland og Nærø skal danne et thinglag og kaldes Arm-land fhinglag. Tjugum thinglag Skal kaldes Balestran(l thinglag Klævold herred, lensmandsdistrikt og thinglag skal kaldes I(irkebø herred, lens1)eand9distrikt og thinglag. Evenvik præstegjeld, sogn og herred skal kaldes (1Zulen præstegjeld, sogn og hm-re(l. j Utvær herred, lensmandsdistrikt og thingla-g skal kaldes Sulen her)“ed, lensman(Z9di-sf)—likt og thinglag Ytre Dale lensmands(listrikt og thinglag skal benævnes Ytre Holmedal Z(37l8TIlA(lTt(I—S’diSZ)’íkt og thinglag. Indre Dale lensmandsdistrikt og thinglag skal benævnes Indre Holme(Ial lem-m(mds(listrikt og thinglag B1;andSø lensmandsdistrikt og thinglag skal benævnes Ki:m og V(’I‘”l’7“Il1] lensmandsdistrikt og thinglag