Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/22

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l3ELlGGENHED, INDDELING 0G GR.ZENDSER. 9 Stad lensmandsdistrikt og thinglag skal benævnes SeUe lens- mandsdistrikf og thinglag. Ved kgl. resl. af 20de august 1891 er der meddelt tilladelse til opførelse af en ny kirke paa gaarden Hersvik i Sulen præste- gjelds hovedsogn, hvorefter vedkommende distrikt skal overgaa til et nyt, Her.s-1;ik ameeImsogn. Hei-svik sogn er oprettet fra 10de november 1891. Ved kgl. resl. af 12te februar 1892 er bestemt, at Ytre Sogn og Indre Sendfjord lægedistrikter omreguleres til 3 lægedistrikter, nemlig: a. Gulen læge(list1“ikt, indbefattende Gulen og Sulen herreder samt Bø sogn af Hyllestad herred og Brekke sogn af Lavik og Brekke herred; b. Kirkebø læge(Zist-rikt, indbefattende Kirkebø og Indre Holme- dal herreder samt Lavik sogn af Lavik og Brekke herred; (—. Indre SOIldJjO7’(] l(Pg6’fZí8t)’ík(, indbefattende Forde og J ølster herreder. . Disse forandringer er traadt i kraft fra 3die juni 1898. Ved kgl. resl. af 12te februar 1892 er det bestemt, at Indre og Midtre Sogn lægedistrikter bliver at benævne Sogn(lal og Vik f‘Pgedistrikter. Ved kgl. resl. af 2lde april 1893 er bestemt, at Dale anneks- sogn af Ytre Holmedal præstegjeld fra 1ste januar 1894 overgaar til hovedsogn i præstegjeldet istedetfor Holmedal sogn. Ved kgl. resl. af 3die november 1893 er det bestemt, at det til Hornindalen herred henhørende distrikt, Heggenbygden, gaards- no. l-6 inclusive, henlægges fra In(lvike11 til Nordfjordeidet lægedistrikt. Traadt i kraft fra 1ste januar l894. Ved kgl. resl. af 23de november 1895 er bestemt, at Førde herred deles i to herreder, nemlig Førde herred, omfattende Førde og Holsen sogn med Haukedal kapel, og Naustdal herre(l, sva- rende ti1 sognet af samme navn. Traadt i kraft fra 1ste januar l896. Ved kgl. resl. af 14de december 1895 er meddelt tilladelse til opførelse af en ny kirke for Husø sogn af Sulen præstegjeld paa gaarden Strømmen paa øen Ytre Sulen. Ved kgl. resl. af 26de september 1896 er meddelt tilladelse til opførelse af et kapel paa gaarden Norddalens grund, for distriktet N’orddal.§j)orden, i Svanø sogn af Kinn præstegjeld. Norddals- fjordens kapel er indviet i 1898. Ved kgl. resl. af 16de Oktober 1897 er bestemt, at nogle gaarde —fra 1ste januar 1898 skal henlægges fra Svanø sogn til Eikefjord sogn af Kinn præstegjeld, nemlig: Gaards-no. 87, brugs-no. 4, Hamrebøen, gaards-no. 87, brugs- H