Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/20

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BELIGGENHED, INDDELlNG OG GRHl-2NDSER. 7 Den militære inddeling. Nordre Bergenhus amt hører til Molde krigskommissariat. Til ]5de u(lskrivnings(listrikt, sva- rende til Sogns bataØon, hører hele Sogn og Søndfjord med und- tagelse af Jølster. Nordfjord og Jølster hører til 16de udskriv- ningsdistrikt, en del af þ)“orden“es bata(jon. Nordre Bergenhus amt hører til Bergens indrull())—ings(li.s-trÞikt og til Flere indrulleringskreds. p Jurisdiktionsforandringer. Siden fo1ketællingen i 1875 er en del jurisdiktionsforandringer indtraadt i Nordre Bergenhus amt, nemlig: Ifølge kgl. resl. af 11te december 1875 skal Hopperstad og Hove sogne af Vik præstegjeld udgjøre et sogn, Vik hovedsogn. I Ifølge kgl. resl. af 20de januar og 26de september 1877 er fra 23de august 1877 en del af Indre Sogns lægedistrikt oprettet til et nyt, Lysfer lægedisfrikt (Lyster herred, Jostedal herred, Urnes, Joranger og Fet sogne af Hafslo herre(l samt gaarden Ytre Kroken i Solvorn sogn). Ifølge kgl. resl. af 5te november 1877 er Kirkebø sogn fra- skilt La-Fik fattig(listrikt som et eget fattigdistrikt fra 1ste januar 1878. Ifølge kgl. resl. af 15de december 1877 er endel ubeboede brug fra 1ste januar 1878 henlagte fra Gloppen præstegjeld og thinglag til Indviken præstegjeld og thinglag Ifølge kgl. resl. af 30te september 188O skal gaardene matr.—no. 22—34, løbe-no. 92—142 af Vereid hoVedsogn, Gloppen præstegjeld, alle inclusive, overgaa til et eget sogn, J—[yen mmeks- sogn, fra 1ste januar 1881. Ifølge kgl. resl. af 19de mai 1881 skal i Hafslo præstegjeld for annekssognene Solvorn og Urnes, istedetfor to kirker, en fælleskirke opføres, og fra den tid, denne er færdig, de to sogne over-gaa til et sogn, Solvorn sogn. Den nye kirke blev indviet 15de juni 1883. Ifølge kgl. res1. “af 14de januar 1879 er Indre Nordfjord lægedistrikt delt i to lægedistrikter: Gloppen (Gloppen herred) og Indviken (Indviken, Stryn og Horninda1 herreder) fra 18de oktober 1879. Ifølge kgl. resl. af 13de Oktober l884 er fra 1ste januar 1886 et eget I—[yllestad thinglag oprettet af de, dels til Lavik thinglag i Sogn fogderi og Ytre Sogn sorenskriveri, dels til Ask- vold thinglag i Sønd— og Nordfjord fogderi, Søndfjord soren- skriver-i hørende dele af Hyllestad præstegjeld. Det nye thinglag i sin helhed tilhører Sogn fogderi og Ytre Sogn soren- Skr-iveri.