Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/19

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

6 NORDRE BEF.GENHUS Aa1T. Bergenhus lagsogn indbefatter foruden Nordre Bergenhus amt tillige Søndhordland fogderi, Hardanger og Voss fogderi og har et fladeindhold af 29 931.7ð km.2 med en hjemmehørende befolkning af 148173 i 1891. Retsstedet er Bergen. Ved lov af 21de juli 1894 er det bestemt, at der istedetfor de nuværende fogedembeder skal oprettes særskilte amtskasserer- bestillinger, til hvilke henlægges fogdernes oppebørse1sforretninger samt førelse af matrikulen, og særskilte politimesterembeder, til hvilke henlægges fogdernes øvrige forretninger, forsaavidt de ikke ved denne lov ophæveS eller henlægges til andre tjenestemænd. De i henhold til nævnte lov af 21de juli 1894 ved kgl. resl. af 6te november 1897 organiserede politimesterembeder er: Sogn politimesterem-bede med distrikt: Sogn fogderi; þ:]‘()7’(Z(272(? p()litimesterembe(le med distrikt: Sønd— og Nordfjord fogderi. Nordre Bergenhus amt hører til trondhjem-ske be“rgd“istrAikt. I..ægedistrikter i Nordre Bergenhus amt. i — V, ’ Fla.de Folke- Læge(IiSt1’ikter. I Tl1sxéu.enfde hin-l:der eller dele indhold i mængde i Bra Og y OIIll1lI111el’. j km.1 i1891— l 4 Josteda1en, Lyster, del af Hafslo “ (.lo1—anger og Fet sogne samt n del af Solvorn sogn ɔ: gaarden i Ytre Kroken og det tidligere Lystcr . . j Urnes sogn) ....... 2 225. 5 312 Lærdal . . . W Aardal, l.ærdal, l3orgund, Aur1and, ] del af Leikanger (gaarden Fran- W ningen og TingeStad i FreSvik P sogn) .......... 3 617. 6 731 Sogndal . . j Rest af HafSlo, Sogndal .... 887. 5 162 Vik . . . Rest af Leikanger, Balestrand, Vik. 1 792. 8 342 (iulen . . j Gulen, Sulen, Bø sogn af Hylle- i stad, Brekke sogn af Lavik og i Brekke ......... 883. B 729 Kirkebø . . . l1Kirkebø, Lavik sogn af Lavik og l ” Brekke. Indre Holmedal . . . 1 464. 6577 Ytre Søndfjord . . Hyllestad og On sogne af Hyllc- stad, ASkvold, Ytre Holmedal 879 8354 Indre Søndfjord . i JølSter, Førde ....... 1 540. 8 270 Kinn .....;Vevring, Kinn, Bremanger, Floro — 1adeSted ......... 1 160. 8 684 Ytre Nordfjord . . N Selje, Rugsund sogn af Daviken. Ö66. 6578 Nordfjordcidet . . I Daviken og Aalfoten sogne af J Daviken, Eid, Heggenbygden af l Horninda1en ....... 662. 4 744 Indviken .... 1l Horninda1en, undtagen Heggenbyg- . den, Indviken, StWryn .... 1 761. 7 ()83 Gloppen . . . L Gloppen, Breim ..... . 1 O31 4986