Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/204

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

GEOLOGL “ 191 derfor flyttet. Paa Ifielle har ogsaa gaaet skred (jord og sten) i begyndelsen af dette aarhundrede, hvorved 2 mennesker gik med. Strand, Gaasemyr og Bergeim synes heller ikke uden fare, uden at der dog er anrettet nogen skade. Rygg er sterkt udsat for elvebrud og ras. Ved Skarstein i Breim gaar der stenskred; der sloges ihjel en gut i 1899. Ved ]fielle i Vaatedalen gaar der ofte stenskred, og der slaaes saa godt som aarlig noget fæ ihjel, saaledes ifjor 3 kjør. Udsatte for stenskred er Hellesæter, Randi og Nesi i Stryn. Gaarden Randi i Stryn gik ud ved et stenskred i 1884 (høsten), en kvinde omkom, og en gut fik benet brukket. Der kom ned klippestykker dobbelt saa store som et almindeligt fjøs. Boligerne flyttedes ned til Bødal. Ved K3e)2dalen giki 1896 et skred, der tog 4 mennesker, som gik og slog. De 3 omkom, den ene fik et ben brukket Aas-stiderne og veirliget. Nordre Bergenhus amt ligger, som før angivet, mellem 60Ô 4l.l‘ og 62Ó 12.3‘ nordlig bredde. Solens opgang og nedgang ved sommersolhverv og dens opgang og nedgang ved vintersolhverv sees for forskjellige bredde- grader i amtet af nedenstaaende tal, der angiver efter stedets lokaltid det øieblik, da solens midtpunkt ved fri l1oriZont sees netop i denne. Der er ved disse tal taget hensyn til straale- brydningen eller refraktionen. Somme1—solhverv. Vintersol11v(—rv. So1ens opgang Solens ne(lgang. So1ens opgang. Solens n(Pdgang. Breddeg-rad. Timer. Minuter-. Timer. Minuter. Tl11lfi1’. Minuter. Ti mer Minut(—r. 5 9de 2 48 9 1 2 8 5 9 3 1 60de 2 23 7 9 2 3 9 H 5 l G 1 de 2 2 6 9 34 9 1 9 2 4 l 6 2de 2 1 2 9 48 9 3 2 . 2 28 63de 1 5 7 1 O O3 9 4 4 2 1 6 Allernordligst i amtet ved 62O 12.3‘ gaar solen op ved som- n1ersolhverv kl. 2 timer 9 minuter om morgenen og ned kl. 9 timer 51 minuter om aftenen, medens den sydligst i amtet paa 6O0 41.1‘ staar op kl. 2 timer 3O minuter og gaar ned kl. 9 timer 3O minuter. Den længste dag nordligst i amtet er 19 timer 42 minuter og sydligst i amtet 19 timer.