Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/203

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l91) N()RDRI—Z Bl-2RGl-2NH[’S AMT. Det he(ler, at fra gammel tid er der betalt til kirkerne, for at dette klippeStykke ikke skal falde ned over gaarden, og Ylvis- aaker betaler endnu en skyld af kr. 3.62 til Stedje kirke, en skyId, som de andre gaarde ikke har, og desuden betales noget til Kaupanger kirke. Det er sagt, at et aar undlod de at betale skylden, men da udvidede sig den revne i fjeldet, efter hvilken klippestykket vil løsne. . En sten paa l til 2 tons vægt kom i Gudvangen for nogle aar siden ned fra fjeldet og gik tvers igjennem en af hotelbyg- ningerne paa Gudvangen; stenen ligger nu omtrent 1OO skridt fra hotel Viking paa øren i havets niveau. For ca. lå aar siden kom en sten, der gik gjennem 2 huse paa Gudvangen Og slog ihjel en kjærri11g i det nederste hus-. I Hyllestad er Sta-rd(1l udsat for stenskre(l; G‘il ligger under en brat styrtning og ligesaa Indreskorp(m, Bør-Nes og flere gaarde i Da-lsbygden og Lifjorden, uden at nogen særlig ulykke har rammet disse ved stenskred. LøSe stene falder dog ofte nedover lierne og ødelægger tildels træer og gjærder. En del a-f gaardene Staang og 1§’fm-dal i Askvold er udsat for stensk1—ed; dog ha-r ingen skred af betydning gaaet i den senere tid. Tldsatte for stenskred er i Ytre Holmedal ‘Str(m1l, S(Pt(’)l(?S og TÊ1jssedal, men u(lrasning har skeet kun hændelsesvis i den sidste 1nandsalder. I JølSter har gaardene Viken Ripe, —S’(egrov, Sta-an(l og BËjm“— .Weter været udsatte for stenskred. I Vaatedalen gaar der stenskred. I 1889 om høsten, an- tagelig i oktober, hændte det, at et stenskred tog hovedskallen af en mand, som kjørte gjennem da-len. I Na-ustdal er H8íZ8I.’(l)tg udsat for stenskred. I Vevring er ingen gaarde udsatte for sne— eller stenskred, ialfald ikke saaledes, at indmarken rammes, men hændelsesvis kan en sten rulle nu og da. I Kinn er ingen gaard særlig udsat for sten— eller sneskred. En gaard, Tonneimsli, ligger brat til, uden at der dog er anrettet nogen skade. Djupedal i Selje har af og til været udsat for stenskred, helst efter en sterk og heftig flom. Ingen gaard i Daviken vides særlig udsat for sten— og sne- skred. Dog er gaardene Klubben og ][on.s-kaar paa nordsiden af Hornelen mindre trygge, da der af og til har gaaet tildels større skred; et nøst paa Klubben gik med for ikke saa meget langt tilbage. I Breim skal ]x“(1pper-stad engang være taget af sne— eller jordskred, og man er ikke ganske trygge der. Gaarden tænkes