Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/201

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

188 NoB1)RP: BERG1—:NHus AMT. Et andet kom fra fjeldet sydvest for Jordalsdalen og gik ned denne og bortrev huse, medens atter et tredje an1—ettede ødelæggelse paa To-rsnes. “ Mærker efter skred sees paa mange steder paa begge sider af Fjærlandsfjorden. I Vik er OjIvtedal, Mørkeskog og Bruvold udsatte for sne- skred. «Natten imellem 1ste og 2den Decbr. 1811 begrov et Skred Gaarden Ne-se i Arm-fjorden med dens 43 Beboere.» (G. P. Blom .— « Bemærkninger paa en Reise i den nordre Deel af Bergens Stift i Sommeren 1823», trykt i «Budstikken» VI, Nr. lå-—22). I Kirkebø er flere gaarde paa søndre side af fjorden, Hegge- ne-s, Vamr(1(1k, Sm“ebø, Fe.s“Vem(l, udsatte for skred. Yfre ])ale i Vadei1n i Kirkebø er udsat for sneskred. I Gulen har ()stgulen, Non-dal og (?ndal i den senere tid været noget skadet af sneskred (svorv); dog er sneskredene her ikke særdeles faretruende. Sneskred er sjeldne i HylleStad; Høidal har været udsat for et sne— og stenskred, hvorved flere maal god indmark bedækkedes med sten og sand. I Askvold er en del af gaarden Folvaag udsat for sneskred. I Jølster er Indre Heggeim, FIaUord, Son(ZrP Na“i.wløs (Øgaard), kl’(1ifebex-gsbaZ1—kan, Haaeim, Grepsta(l og Ski-æde udsatte for sneskred. I l899 dræbtes 9 kreature1— paa Lem(le af sneskred. Sne— og fjeldskred forekommer saagodtsom aarligaars i J ølster, og spor af ødelæggelse efter skred sees i hver dal. Under de bratte og løse fjelde i Stardalen ligger ingen gaard sikker, og efter en snerig Vinter spør-ges næsten bestandig ulykken Beboerne af de mere udsatte gaa-rde flytter ofte fra sit hjem i de farligste vintermaaneder, og det hænder, at agerland ikke kan blive tilsaaet oni vaaren, fordi snemasserne efter et skred ikke er bortsmeltede før ved midtsommertid. Gaarden TO2’“))l()(Z8(Bl“(”f i Indre HOlmedal er udsat for skred. Gaarden I‘itlesal1 i Selje har for en tid siden lidt skade af et sneskred, siden ofte truet. I stort snefald og hastig vandflom føler man sig aldrig tryg I Førde er H(mrkl(m. G1“imela)id, tildels Hajstad og Myren, udsatte for skred.. Udsatte for stenskred eller sneskred er i Hornindal Skre(le, Regnen Sv()r, S(P((?’I’(’M, l“’fre H(mgen, ()tr(‘(lal og NaveZsaker. ()sm2mdne.9, ‘Sk(Þi.s-ti-(m(l, .—1ar(ɔvik og I—[olm(1 i Gloppen er udsatte for skred. Udsatte for sten— eller sneskred er i Indviken gaardene Straml nordre, Skar-Stein og flere gaarde langs Oldenvatn, omend selve husene nu haabes at være fri. Flere større sneskred løber