Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/199

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

186 NORDRE BERGENHUS AMT. teret. Man ser snart, at disse magter her alene lader sig lede af sine luner, og at disse indfald ofte er rædsomme og uimod- staaelige, deraf bærer dalen frappante spor. Saaledes viste man mig et stort klippestykke, der, nu liggende paa en liden ager, havde styrtet sig ned fra klippen og derpaa, formodentlig efter et tilbagestød, som ved de recoehetterende kanonkugler, var gaaet i horiZontal retning gjennem en husvæg og udad den modstaa- ende væg, efterladende sig tvende huller som tegn paa dens ind- og udfart, hvorefter den endelig faldt paa et lavere liggende hustag, som den da havde knust. For at kunne danne hine huller i husvæggen uden at sprænge huset helt og holdent ud af dets fuger, maa derfor denne sten have havt en ganske over- ordentlig fart; betænker man tillige stenens store masse, synes den næsten at være dreven af en overnaturlig kraft.» I Borgund er de gaarde, som ligger i dalbunden nær under bratte bakker og lodrette, høie fjelde, mere eller mindre udsat for sne— og stenskred under store snefald om vinteren og i tæle- løsningen om vaaren; men særlig ndsatte er gaardene O—ien, Borlo, H(’gg, Teigum, Hovland, Voldzm1— og ÂV(’(l]’(’h(’gg. Paa Hovland flyttede man i l899 paa grund af sneskred. — Mærker efter jord— og sneskred kan iagttages ved Borlo, hvor de i l873 anrette(le meget stor ødelæggelse. Fjeldskred, men fornemlig sneskred, er temmelig hyppige i Jostedalen og anretter ofte skade, idet de bortriver hele vaanings- huse og ødelægger det allerede før af naturen meget indskrænkede dyrkbare jordsmon. Især har de dog været ødelæggende for de saakaldte —r-— udløier» eller mindre hølader, der ligger spredt omkring fjeldsletterne (se forøvrigt beskrivelsen af Jostedalens herred). Gaarden Vatlestad i Øfstedalen i Norum er bortført af sne- skred for mange aar tilbage, men denne gaard er nu flyttet, og man har det haab, at den er uden fare. Videre er udsat for sneskred FGÞT’dGZ. l’lvisaaker og Th-B—stad I Aurland herred er (;M(Z‘U(Ml(](?I2— og Gu(lv(mgsøren ved enden af Nereimsfjorden, samt gaardene Tzéfle, 1S‘tyve og Drægeli i Nereim udSatte for sten— og sneskred, ligesaa ZV(’(Zb(’V’g(? og Aas i selve Aurland. Sneskred, jordskred og stenskred foraarsager i det hele ad- skillig skade i Aurland. Nereimsdalen er meget udsat for skred. Ved gaarden Bakke gik et sneskred i juni maaned 1821 og be- dækkede fjorden tversover med sne saa haa-rd, at den i flere dage benyttedes som bro. Den 16de deeember 1884 gik et stort skred over Nereims- fjorden mellem Styve og Bakke, hvorved 3 personer, der færdedes i baad, omkom. Veimester Hammer berettede til G. P. ]3lomi l823, at lufttryk fra