Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/187

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

174 NORDRE BEHG1—:NHuS A1æ1T. i forbindelse med I—Iafslovatn, er en mærkelig grotte i fjeldet. almindelig kjendt under navnet I—[ilha-m-m-erstuen. Den har en ganske smal, rund aabning oventil; længere nede udvider den sig til et stort, rundt bassin; gjennem en liden tunnel nedentil kan man krybe ind i bassinet. Paa gaarden 28)øsi Leikanger er en hule, Kaurahole; den ligger østlig for Hermans Værk noget over lOO meter over havet i en ur. Over hulen ligger en mægtig klippeblok. Bunden er skraa og stenet, og hulen danner en rummelig, ovenfra virknings- fuldt belyst klippesal. Hulen er 28 meter lang og 5 meter bred, høiden forskjellig, i midten å n1eter. Hulens fortsættelse dannes af en 26 meter lang kløft med lodrette vægge. Bergarten er en kvartsskifer. Hulen er en kløft, der gaar i retning af skifrigheden i det omgivende fjeld. Ovenfor gaarden ])yrdal sees fra Nereimsfjorden i Aurland et hul øverst oppe i fjeldet. Man kan se dagen gjennem hullet. Fra Aardal omtales en hule paa gaarden Hæreid, om hvilken det heder, at der om sommeren er saa koldt, at der fryser is paa vandet i den strengeste sommervarme. Hulen er indredet til en kjælder til opbevaring af levnets- midler. “ En lignende kold hule findeS ogsaa paa gaarden Volddal i Aardal. J0rdSkjæIV. Nordre Bergenhus amt hører til et af vort lands jordskjælvstrøg. Trondhjems stift og hele det sønden- fjeldske Norge er paafaldende fattigt paa jordskjælv. Det ene jordskjælvstrøg er Tromsø amt og Nordlands amt, men saa er Bergens stift og den vestlige halvdel af Kristiansands stift atter et udpræget jordskjælvstrøg. Saaledes mærkes de større jord- skjælv oftest her, f. eks. det af 15de mai 1892 udgik fra de indre dele af amtet, ligesa-a jordskjælvet af 5te februar 1895 i de indre fjordegne i Nordre Bergenhus amt, ogsaa flere af de middels store jordskjælv som det af 7de juni 188O er mærket her. Det strøg af landet, som efter al sandsynlighed er det allermest rystede, er Sønd— og Nordfjord, navnlig de ydre kystegne. Af mindre jordskjælv er opført derfra i de senere aar l7. H. .—1rentZ beretter i sin beskrivelse over Søndfjord, at «ved de store Lissabonske Jordskjæ1v i Aaret 1755 mærkedes ligesaavel i Søndfjord som flere Steder i Norge ved stille Vejrligt en over- ordentlig Bevægelse baade i Søen og de færske Vande, der ihenseende til Tid og Omstændigheder ikke synes at være under- kastet mindste Tvivl om, at det jo var en Virkning af samme». SIleSkl’0d Og SteI1Skred. Sneskredene er af forskjellig slags. Sjelden hænder det, at gamle faste Sneskavler løsner og raser